Hävringe

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hävringe svensk ögrupp med grundområde utanför Oxelösund och Nyköping, har gett namn åt en båk, lotsplats, fyrplats samt fyrskeppsstation. Norra Östersjön.

Utanför ögruppen varierar bottendjupet kraftigt och finns områden med magnetisk störning (missvisning) med upp till ± 60° på kompassen, som här ger osäker ledning. 

Fyrplatsen bemannad 1879-1948. Fyrskeppsstationen verksam 1927-1967

Hävringe båk. Foto E Hillberg
Hävringe övre. Foto E Hillberg

Fyr- och lotsplatsen Hävringe

Hävringe övre och nedre.

Hävringe övre på N sidan av ön Hävringe, 183 m från fyren Hävringe nedre
Iso 3s.jpg


Hävringe karta ritad.jpg
Q.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Båk.jpg Symbol fyr.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol kassfr.jpg Symbol racon.jpg

Hävringe nedre. Foto E Hillberg.
Hävringe fyr- och boningshus, men utan lanternin. Hävringe nedre skymtar i högra kanten. Foto E Hillberg.
Hävringe nedre och Lotsbåten 5 vid Västra Skärudden. Foto Dan Samuelsson.
Hävringe. Vykort.
Kaffepaus på Hävringe. Foto NN.
Hävringe fyr o boningshus. Foto Lotsverket 1919.
Hävringe fyrar. Foto Lotsverket omkr 1939.
Hävringe fyrar. Foto NN 1960.
Trafiken passerar nära Hävringe. Vykort.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
454100 resp 454101 C 6832 resp C 6832-1 N 58° 36, O 17° 19 Fl(1+4) 60 s 14,5 nm resp 16 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1891 resp 1879 1948 resp 1948 1948 1948 5 m resp 22 m 9,5 m resp 23


Och innan

1753 uppfördes i trä en cirka 19 m hög åttakantig båk på huvudön Hävringe.

1879 arrangerades ett fyrljus genom att lotsarna satte upp en oljelampa för sideralsken i båken. Ett nytt lotshus uppfördes på Hävringe samma år.

1881 inrättades högre upp i båken ett vaktrum till vilket fyrlyktan flyttades.

1886 utbyttes lampan för sideralsken mot en 6:e ordningens lins (300 mm Ø) med fotogenlampa.

Ur Minnesalbum 1914-1924

"Hävringe fyr. Belägen i S:t Nicolai församling av Östergötlands län. Leder till Oxelösund, Nyköping och Bråviken. Postadress Oxelösund. Telegramadress: Rt. genom lotsstationen, Hävringe.

Fyren byggdes år 1879 och ändrades sist år 1922, då Lux-ljus infördes. Utom huvudfyren finne en yttre fyr, vilken hållen överens med den inre, leder i farvattnet. På skäret 'Västra Koppen' i närheten en bifyr. Innan fyren byggdes var angöringsmöjligheten endast båken, en av de största och troligen äldsta på kusten."

Hävringe lotsar och sjöstriden vid Hävringe, se Oxelösunds lotsplats.

Fyren tändes

1890-1891 anlades fyrplatsen, ett i trä kombinerat fyr- och boningshus med vid ena gaveln sammanbyggt åttakantigt torn med lanternin innehållandes linsapparat. Ritat av J Höjer. Det gamla lotsuppassningshuset byggdes om till fyrvaktaren.

1938 utbyttes linsen i huvudfyren mot en annan.

1942 utbyttes fotogenlampan med veke i huvudfyren (Hävringe övre) mot dalén-ljus. I direktionsfyren (Hävringe nedre) utbyttes fotogenlampan med veke mot AGA-ljus av 5:e ordningen (375 mm Ø).

Avbemanning och personal

1948 elektrifierades fyrplatsen.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Hävringe

Och sedan

1962 ersattes Hävringe övre av ett nytt fyrtorn, 22 m högt i betong. Lins av 4:e ordningen (500 mm Ø). Elektrisk glödlampa med dalén-ljus som reserv.

1968 var Hävringen övre ett vitt torn med svart bälte.

  • Optisk karaktär: K WRG 3 s 14,5 M. Lyshöjd: 23 m. Ljusstyrka: W 12 000 cd, R 3 000 cd, G 1 600 cd.
    • Hävringen nedre var fyrlykta och vitt, fyrkantigt dagmärke på vit förrådskur med svart bälte.
    • Optisk karaktär: K W 3 s 14,5 M. Lyshöjd: 9,5 m. Ljusstyrka: W 12 000 cd.
  • Ljusen i Hävringen övre och nedre var synkrona.

Nuvarande optik: Övre: 4:e ordningen (500 mm) dioptrisk trumlins 3 fack á 90° + 1 fack á 90° öppet. 60W och 10W 10,3V glödlampa, elklipp, fotocell. Landkabel, batterier, fasadbelysning på båda

Nuvarande karaktär Hävringe övre: Iso WRG 3s 16 M. Lyshöjd: 23,0 m. Fasadbelysning.

Nuvarande karaktär Hävringe nedre: Q 3s 14 M. Lyshöjd: 9,5 m.

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, sem.-vik. hela semestertiden.
Klass Fyrplats klass: I. Enslighetsklass: I. Dyrortsgrupp: B.
Fyrinrättningen Dalén-ljus, lins 4:e ordningen. Rött 10,7 m högt fyrtorn vid gavel av rött bostadshus. Fyren anlagd år 1879. Fyrinrättningen omfattar även 2 st. fyrar med AGA-ljus.
Läge och natur Ö i Södermanlands skärgård, längd c:a 700 m, bredd c:a 300 m. Obetydlig växtlighet. Inga planteringsland.
Bostäder 2 rum och kök. Inga bekvämligheter.
Hamn God och skyddad hamn
Kommunikationer Ingen tjänstebåt. Landförbindelse vanligen med lotsarnas tjänstebåt en gång i veckan till Oxelösund.
Postanstalt Oxelösund. Väg dit: 8 dist.-min. sjöväg samt 2 km landsväg.
Handelsbod I Oxelösund.
Skola Folkskola i Oxelösund, realskola i Nyköping. Oxelösund- Nyköping 13 km med buss, tåg. Inackorderingsbidrag.
Övrigt Lotsar från Oxelösunds lotsplats ha uppassning å ön. Sjöfart hela året, varigenom platsen har nästan dagliga förbindelser med land.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Utarrenderade till privatpersoner
Ägare SjöV äger fyrarna och Statens Fastighetsverk äger bostäderna
Kontaktperson Även Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Ön ligger helt oskyddad ca 8 nm ostsydost om Oxelösund och är numera endast bebodd på sommaren. Ingen reguljär båtförbindelse. För mer information kontakta Lars Sandin 0155-33343, 0702-961334, 0708-433430
Övrigt År 1751-53 uppfördes en ca 19 m hög sexkantig träbåk. I båken monterades 1879 en sideralskensspegelapparat med envekig fotogenlampa. År 1881 flyttades denna apparat högre upp i båken och ett vaktrum inreddes. År 1886 ersattes fyrapparaten av en 6:e ordn.(300 mm) trumlins 3 fack á 90° med envekig fotogenlampa med föränderlig bränsleyta. År 1890-91 uppfördes ett rödmålat bostadshus (fd lotshus Håskö, 1877) med ett på gaveln nybyggt 10,7 m trätorn som utrustades med lanternin, 4:e ordn. (500 mm) dioptrisk trumlins 4 fack á 90° med katadioptrisk krona (5 ringar) och krans (3 ringar) från Vinga norra fyr och en tvåvekig fotogenlampa med föränderlig bränsleyta. Denna huvudfyr tändes 1891 när ljuset i båken släcktes. År 1904 installerades luxljus. År 1922 monterades en rotator med skärm. År 1938 byttes linsen mot en 4:e ordn.(500 mm) dioptrisk trumlins omfattning 270°. År 1942 togs rotatorn bort och Dalénljus (förbrukning totalt 18,35 l/tim) installerades. År 1948 ersattes huvudfyren (den övre) av ett nytt 22 m högt runt fyrtorn och fyrutrustning från den gamla fyren flyttades till den nya. Fyren elektrifierades 1963 och Dalénljuset behölls som reserv.

En bifyr, fyrkantigt rött trätorn med vit sida mot havet, byggdes år 1891 ca 40 m SO huvudfyren. Den fick en 6:e ordn. (300 mm) dioptrisk trumlins 1 fack á 90°, rotator med mässingskärmar för klippsken och envekig fotogenlampa med föränderlig bränsleyta. År 1903 ersattes detta av en 4:e ordn. (500 mm) dioptrisk trumlins 1 fack á 60°, rotator samt en fotogenlampa med oföränderlig bränsleyta vilken år 1904 ersattes av luxljus. År 1942 byggdes en ny bifyr bestående av en vit förrådskur med ett svart bälte på vilken en fyrlykta med en 5:e ordn. (375 mm) katadioptrisk lins och sfärisk spegelreflektor samt AGA ljus (förbrukning pilotlåga 0,4 cl/tim + drift 3 cl/tim) installerades. År 1948 förhöjdes bifyren med knappt 2 m. Den elektrifierades 1963 och fick AGA reserv.

Fram till 1939 benämndes huvudfyren Hävringe inre (numera övre) och bifyren Hävringe yttre (numera nedre).

Skydd enligt lag Båken statligt byggnadsminne 1978

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Klicka här för att se fyrarna i Våra fyrar 1944


Fyrskeppsstationen Hävringe

Hävringe karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg Symbol kassfr.jpg Livet.jpg

Fyrskepp Nr 2B Almagrundet som Hävringe. 1930-tal. Fyrljus från fotogenlampor och speglar. Foto Lars Henriksson
Laddar karta ...


Fyrskeppsstationen Hävringe låg cirka 6 M OSO om huvudön, på cirka 60 m djup och botten bestående av lera på position Lat. N. 58° 33’. Long. O. 17° 31’.

”Det fyrskepp som här första gången utlades 1927 var det vid Almagrundet tidigare använda Fyrskepp Nr 2B Almagrundet. Fartyget är förankrat i fritt vatten drygt 6 distansminuter OSO om ögruppen Hävringe som angöringsfyr för farlederna till Oxelösund och Nyköping.

1927-1967 var Hävringe fyrskeppsstation

Två fartyg har tjänstgjort på stationen

1927-1951 Fyrskepp Nr 2B Almagrundet.

1952-1967 Fyrskepp Nr 29 Ölandsrev.

1967 ersattes fyrskeppsstationen av Gustav Dalén kassunfyr, placerad cirka 3 M längre åt norr.

Väderstation

Till SMHI observerades och rapporterades åren 1951-1967 data gällande meteorologiska parametrar, havstemperatur, salthalt, strömriktning och strömhastighet

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Hävringe fyrskepp

Gustav Dalén kassunfyr

Länkar

Tabell svenska fyrskeppsstationer

Norströmsgrund __ Östra Kvarken __ Sydostbrotten _______ Finngrunden

Västra Banken ___ Grundkallen ____ Grepen ______________ Svenska Björn

Almagrundet _____ Hävringe _______ Kopparstenarna ______ Utgrunden

Ölandsrev _______ Jerskullen _____ Trelleborgsredd _____ Falsterborev

Oskarsgrundet ___ Kalkgrundet ____ Malmö redd/Sjollen __ Svinbådan

Fladen __________ Vinga __________ Grisbådarna _________ Megrundet

Svenska fyrskeppsstationer

Laddar karta ...

Sävösundsleden

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Norra Östersjön, svenskt fyrväsende, fyrskepp, kassunfyr, utsjöfyr, Jävre, spaltsektorfyr, mistsignal, tyfon, radiofyr, lotsplats, racon, sideralsken, AGA-ljus, dalén-ljus, acetylen, fotogen.