Gunnarsholmen

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Gunnarsholmen nedre och övre, svensk f.d. bemannad fyrplats med ensfyrarna Gunnarsholmen Nedre resp. Övre, Lurö skärgård, Vänern. Bemannad 1852-1946

Angöringsfyr för insegling från Dalbosjön till Aspholmsleden i Lurö skärgård. Nedre: i NV delen av Lurö skärgård, SO om farleden, Aspholmsleden. Övre: 120 m från föregående. Fyrarna är i ens i 068 grad. I enslinjen ligger ett 4,2 m grund 900 m frän nedre fyren.
Q.jpg


Vänern karta ritad.jpg
Iso 4s.jpg

SweFlag.jpg VSS logo .jpg Symbol fyr.jpg

Gunnarsholmen övre. Foto Esbjörn Hillberg
Gunnarsholmen. Foto Bengt Brunsell 1964
Gunnarsholmen övre och nedre. Foto LH
Gunnarsholmen nedre. Foto Esbjörn Hillberg
Gunnarsholmen östra och västra. Arkiv Venerns Seglationsstyrelse
Gunnarsholmen nedre, här flyttad till hamnen i Åmål. Foto Esbjörn Hillberg
Laddar karta ...


Gunnarsholmen Övre

Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
937701 C0415-351 N58 51.0, O13 11.9 Q - F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1852 1878 1946 1946 - 12,0

Gunnarsholmen Nedre

Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
937700 C0415-35 N58 51.0, O13 12.0 Iso 4s - F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1854 1854 1946 1946 - 7,9


Området

Se Lurö skärgård

Fyrarna tändes

1852 byggdes den övre fyren. Den bestod av ett litet boningshus med fyrlykta på gaveln. Jfr Harnäsudde

1854 byggdes den nedre fyren cirka 120 m från den övre, ett åttakantigt torn med lanternin, i utseende snarlikt det som kom att flyttades till Hällekis

Förändringar

1878 vitmålades huset och tillbyggdes ett torn på taket. Årtal och byggmästaren Anders G Anderssons signatur finns på ena väggen inne i huset.

1910-talet förlängdes huset för den övre fyren.

1917 ändrades karaktären från vitt fast sken till klippsken med hjälp av en Lindbergs rotator

1946 ersattes fotogenlampa med AGA-ljus.

  • Fyrarna var därmed automatiserade

Avbemanning och personal

1946 avbemannades den nu automatiserade fyrplatsen

Fyrvaktare

  • 1855-1857 Anders Petter Andersson
  • 1858-1877 Johannes Olsson
  • 1877-1883 Axel EDVIN Johannesson, son till Johannes Olsson
  • 1883-1933 Edvard Ottersten
  • 1933-1946 Gunnar Ottersten, sonson till Edvard Ottersten

För att få reda på mer om de som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Gunnarsholmen


På fyrvaktarbostället har man hållit kor, gris, får och höns.

Och sedan

1993 ersattes AGA-ljuset med elektriskt ljus med energi från solpanel och batteri

  • lanterninen till den nedre fyren togs bort


Nuvarande optik

Nuvarande karaktär

  • Övre Q WR 4,8M. Lyshöjd: 12,0 m. Fyrlanternin på taket av vit byggnad
  • Nedre Iso W 4s 5,2M. Lyshöjd: 7,9 m

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Inga övernattningsplatser
Ägare Allt privatägt utom fyren Gunnarsholmen Nedre som ägs av SjöV
Kontaktperson -
Vägbeskrivning Fyrplatsen är belägen i Lurö skärgård nära sydspetsen på Värmlandsnäs. Man kör genom Säffle mot Ölserud och ut till Ekenäs (40 km). När man åker Luröbåten från Ekenäs ut till Lurö för att besöka fyren Stångudden passerar man på avstånd fyren Gunnarsholmen Övre. Transport till Lurö bokas via 0533-29035, 23130, 23165, www.lurobaten.se . Båtturen kostar ca 150:- t.o.r. och överfarten tar 45 – 60 min.

Mer information om Lurö skärgård via Säffle turistbyrå 0533-681010, www.saffle.se

Övrigt Den Övre fyren byggdes redan 1852 och bestod då av ett litet fyrbostadshus med fyrlykta på väggen. Det blev ombyggt eller helt nybyggt 1878 till ett fyrbostadshus med torn på taket. I början på 1910-talet förlängdes huset med en tillbyggnad på ena gaveln. Den Nedre fyren byggdes 1854 men numera finns endast nederdelen med ingången kvar av den ursprungliga fyren då man gjorde en större ombyggnad 1993 och tog bort lanterninen. Fyrplatsen, bostäder och Gunnarsholmen övre såld 2014 till privatperson.

År 1946 ersattes fotogendriften på båda fyrarna av AGA gasljus vilket i sin tur ersattes 1993 av solpanel och batterier.

Skydd enligt lag ej

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Några f.d. bemannade fyrplatser vid Vänern

Klick i kartan länkar vidare

SkoghallSkoghallRisnäsuddeRisnäsuddeÅsnegrundetÅsnegrundetStavikStavikGunnarsholmenGunnarsholmenStånguddenStånguddenMegrundetMegrundetNavenNavenPålgrundenPålgrundenHjortens uddeHjortens uddeGälleuddeGälleuddeNormansgrundetNormansgrundetGöta älvTrollhätte kanalHammarö SkageHammarö SkageSöökojanSöökojanStranduddenStranduddenLakholmenLakholmenHarnäsuddeHarnäsuddeSjötorpSjötorpBorhallsuddeBorhallsuddeSmörhättanSmörhättanDjuröDjuröGöta kanalVanäsVanäsFjukFjukLidköpingLidköpingMariestadMariestadVänerVätterKomposit.jpg
Bildinformation

Klick i bilden länkar vidare

Aspholmsleden och Södra Lurölederna

Här finns fyrarna och båkarna:

Laddar karta ...


Jfr Vänern, svenskt fyrväsende, vänerlots, Lurö