Grundkallen

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Grundkallen, grundområde i södra Kvarken utanför Roslagen, har gett namn åt en fyrskeppsstation, två fyrskepp (fyrskepp Nr 3 Grundkallen och fyrskepp Nr 30 Grundkallen) samt Grundkallen kassunfyr som ersatte fyrskeppsstationen. Grundkallen var verksam som fyrskeppsstation 1862-1959.

Grundområdet 
Det långsträckta grundområdet är cirka 15 M långt. Det har branta kanter och består av ett pärlband av enstaka skär, bränningar, undervattensklippor och sandbankar. Djupet växlar snabbt. Bredden av fritt vatten mellan Grundkallegrunden och Märkets grundområde på den åländska sidan är cirka 4 M. 
Grundkallen karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol kassfr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg Symbol fsk.jpg Livet.jpg

Fyrskeppet Grundkallen besöker Öregrund året 1931. Arkiv Sjöhistoriska Museet.
Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Grundkallens fyrskepp. Beläget i Bottenhavet 16 distansminuter ost om Örskär. Postadress: Öregrund. Telegramadress: Radio anropssignal SAK.

Grundkallens fyrskepp, beläget mellan Öregrunds och Ålands skärgårdar, utlades första gången år 1864. Fyrskeppet n:r 6, som då utlades, var försett med två spegelfyrar att hissas, visande fast vitt sken med 12 st. lampor i vardera fyren. Detta skepp, som till en början var utan maskin, bogserades till och från stationen. År 1888 förlängdes det och försågs med ångmaskin, en äldre sådan från Lotsverkets fartyg 'Ring'. Sålunda moderniserat tjänstgjorde det på Grundkallen till och med år 1910, då det utbyttes mot ångfyrskeppet n:r 23, som utlades våren 1911. På detta fyrskepp, som var överbyggt, undantagandes en liten del akterut - i motsats till n:r 6, som var helt öppet - anordnades en roterande spegelfyr i en tornliknande fyrmast, visande 2 vita och 1 röd blänk var 30 sekund.

Jämte mistsirén för ånga, som jämt varit anordnat på platsens fyrskepp, tillkom år 1920 även undervattenssignalering medelst klocka, som drevs med komprimerad luft, givande 3 tätt på varandra följande slag var 10:de sekund. År 1921 tillkom även trådlös telegraf för allmänt bruk. Samtidigt blev även Grundkallen isutkiksstation.

Ända till inemot sekelskiftet lämnade fyrskeppet sin station i början av december, oberoende av om det fanns is i närheten av fyrskeppet eller ej. en efterhand som sjöfarten på Norrland utsträcktes längre in i vintern, blev tiden för fyrskeppets kvarliggande på sin station utsträckt år efter år. Fordringarna på fyrskeppets uteliggande längre in på det nya året, gjorde att Kungl. Lotsstyrelsen ansåg ett nytt, större och kraftigare fyrskepp vara nödvändigt för platsen, varför också ett sådant, n:r 30, blev byggt och utlagt på hösten 1922. Detta är ett av de modernaste fyrskeppen, som finns, byggt för isbrytning och försett med en Bolinders 360 hkr. 4-cylindrig motor för framdrivning av fartyget jämte en 40 hkr motor för ankarspelet samt 2 st. 10 hkr motorer för sirén, undervattensklocka, laddning av batterierna till telegraf och belysning samt till pumpar för spolning och länsning m. m.

Värmeledning finnes, bestående av varmvattensystem med element i hytter, bad- och maskinrum m. fl. platser, där värmeledning anses behövas.

Samtidigt med ombyte av fyrskepp ändrades fyren åter, och består nu av en 5:e ordningens linsapparat, som visar vitt sken, en lång blänk åtföljd av 2 korta blixtar var 15:e sekund (Nobelpristagaren ingenjör G. Daléns uppfinning, de s.k. AGA-fyrarna).

Fyrskeppet, som numera ligger ute året om, såvida inte is ej nödvändiggör att det tillfälligtvis måste lämna sin station, är 34,4 m långt, 7,72 m brett och ligger 4,1 m djupt fullt utrustat, är helt överbyggt med alla hytter för personalen på mellandäck.

Personalen består inalles av 9 man, 1 fyrmästare, 2 fyrvaktare (varav den ena är styrman och den andra maskinist), 3 ordinarie fyrbiträden, 1 kock och 2 extra biträden. Av personalen äro för närvarande 5 st. utbildade radiotelegrafister.

Fyrskeppet låg ute på sin station under alla krigsåren, fastän sjöfarten var ringa, dels på grund av minrisk och dels på grund av fara för uppbringning och sänkning genom de krigförandes krigsfartyg. Sista krigsåren syntes endast en och annan svensk seglare.

Mångfaldiga äro de strandningar, som inträffat på de vidsträckta Grundkallsgrunden under tidernas lopp. Å senare åren, med de moderna bärgningsredskapen, som bärgningsbolagen förfoga över, har de flesta fartygen åter flottagits, om lämpligt bärgningsväder inträffat. Men många totalförluster av både fartyg och besättningar äro också kända. Den senaste svåra totalförlusten var holländska ångaren 'Cornelis', som grundstötte å södra Grundkallegrunden hösten 1922, då ett 30-tal man fick sätta livet till."

Fyrskeppsstationen

Fyrskeppsstationen Grundkallen låg cirka 1,5 M O om den norra av Grundkallegrunden, på cirka 45 m djup och botten bestående av lera på position Lat. N. 60° 30’. Long. O. 18° 55’. Läget har varit oförändrat genom åren.

”Fyrfartyget utlades första gången 1864 på Grundkallegrundet. Sedan dess har utläggning kunnat ske tidigast den 24 april (1869) och senast den 23 juni (1867). Intagning har skett mellan den 24 och 30 November. Vid fartygets utläggning utsätts 3:ne prickar, vardera med svart topptecken, nämligen en vid grundets norra ände med svartmålad stång, en ost om grundflackets mitt med svart och vitmålad stång samt en sydost från södra ändpunkten med vitmålad stång.”

1862-1959 var Grundkallen fyrskeppsstation.

Fem fartyg har tjänstgjort på stationen

Väderstation

Till SMHI observerades och rapporterades åren 1883-1939, 1946-1960 data gällande meteorologiska parametrar, havstemperatur, salthalt, strömriktning och strömhastighet

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Grundkallen

Fyrskepp Nr 3 Grundkallen

Fyrskepp Nr 30 Grundkallen

Grundkallen kassunfyr

Kassunfyren var åren 1959-1980 bemannad, se Grundkallen kassunfyr.

Länkar

Tabell svenska fyrskeppsstationer

Norströmsgrund __ Östra Kvarken __ Sydostbrotten _______ Finngrunden

Västra Banken ___ Grundkallen ____ Grepen ______________ Svenska Björn

Almagrundet _____ Hävringe _______ Kopparstenarna ______ Utgrunden

Ölandsrev _______ Jerskullen _____ Trelleborgsredd _____ Falsterborev

Oskarsgrundet ___ Kalkgrundet ____ Malmö redd/Sjollen __ Svinbådan

Fladen __________ Vinga __________ Grisbådarna _________ Megrundet

Svenska fyrskeppsstationer

Laddar karta ...


Jfr fyrskepp,svenskt fyrväsende, fyrskeppsstation, fyrljusreflektor, mistsignal, tyfon, Nautofon, teleskopfyr, utsjöfyr, spaltsektorfyr, radiofyr, solpanel, racon.