Grebbestad

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Grebbestad, svenska obemannade ensfyrar i inloppet till Grebbestad samt f.d. radiofyr RC 430, flygfyr. Skagerack.

Strömstadsleden, dvs farleden Fjällbacka - Strömstad. Grebbestad nedre: Vid hamnen. Grebbestad övre: 105 m från föregående. Fyrarna är ens i 010,5 grad. 
RC 430 cirkulär luftfartsradiofyr, Grebbestad. 
F R.jpg


Väderöbod karta ritad.jpg
F R.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Blixtsymbol.jpg SymbolFlygfyr.jpg

Grebbestad nedre och övre. Foto L Elsby 2015.
Grebbestad nedre och övre och del av hamnen. Foto L Elsby 2015.
Grebbestad nedre. 1950-talet.
Laddar karta ...


Fyrplatsen

Nedre: WGS-84 Lat. N 58 41,3. Long. E 11 15,4. Sv. Nr. 852200. Int. Nr. B2147.

Övre: WGS-84 Lat. N 58 41,3. Long. E 11 15,4. Sv. Nr. 852201. Int. Nr. B2147-1.

1952 anlades fyrplatsen. Elektriskt ljus från allmänna elnätet.

Nuvarande utseende:

  • Nedre: Fyrlykta och vitt trekantigt dagmärke.
  • Övre: Fyrlykta och vitt trekantigt dagmärke.

Nuvarande karaktär:

RC 430 cirkulär luftfartsradiofyr

Position: 58 42' N, 11 15' O, cirka 4 NM NO om fyren Brämskär.

1951 anlades radiofyren avsedd primärt för luftfart, flygfyr.

1954 modifierades radiofyren till:

  • Frekvens 277 kHz. Vågtyp A1 (utan tonfrekvens). Räckvidd 150 NM.
  • Signal: ett kontinuerligt pejlstreck, avbrutet av igenkänningssignalen SIH en gång var 30 s.
  • Signaler givas kontinuerligt dygnet runt, både under tjocka och klart väder.

Anm. 1: Enär radiofyren icke är belägen i kustbandet bör den icke användas vid kustnavigering utan endast i öppen sjö.

Anm. 2: Tillfälliga avbrott i sändningen meddelas icke till sjöfarten.

2000 (cirka) lades radiofyren ner. Sändningarna upphörde.

Strömstadsleden

Klicka här för att se fyrarna i Strömstadsleden.


Jfr Skagerack, Strömstadsleden, svenskt fyrväsende, Sjöfartsverket, ledfyr, radiofyr, flygfyr, Saltskärs käring (båk)