Gravarne

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Gravarne nedre och övre, Gravarne nedre sektorfyr samt Gravarnes Fiskehamn nedre och övre, svenska obemannade ensfyrar i norra delen av Skagerack.

Smögenleden, dvs farleden Lysekil - Smögen. Gravarne nedre: På fastlandet O om Smögen. Gravarne övre: 200 m från föregående. Fyrarna är synkrona och i ens i 023,5 grad. Nära O om enslinjen ligger ett 7,5 m grund 400 m från nedre fyren.
 Fyren Gravarne nedre sektorfyr är inrymd i samma fyrkur som fyren Gravarne nedre. Vit sektor leder fritt endast i sundet NV om fyren Hatteflu
 Gravarnes Fiskehamn nedre står VNV om fyren Gravarne nedre. Övre står 115 m från föregående. Fyrarna är i ens i 349,5 grad. Se nedan
Iso R 3s.jpg


Iso R 3s.jpgHållö karta ritad.jpg
Iso 3s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg

Gravarne övre. Foto DE.
Gravarne övre. Foto GS.
Den nya fyrkuren till Gravarne nedre. Foto Magdalena Skalegård 2021.
Gravarne nedre är "tratten" ovanpå fyrkuren till Gravarne nedre sektorfyr. Foto DE.
Gravarne nedre. Foto GS.
Laddar karta ...


Laddar karta ...

Gravarne och Gravarne sektorfyr

1894 Grafvarnes två inseglingsensfyrar

För insegling från sjön söder om Hållö fyr hafva två öfverensfyrar uppförts vid Grafvarnes fiskläge. De hafva 6:te ordningens linser med lampor för kontinuerlig förbränning samt visa, den norra fast hvitt och den södra hvitt klippsken. Fyrbyggnaderna utgöras af runda kurar af jern. Äfven dessa fyrar äro utan ständig bevakning.

Å det s. k. Tjufsundsberget, beläget söder om fiskeläget Grafvarne i Askums socken och Sotenäs härad af Göteborgs och Bohus län, hafva kuratorerne för Kongl. och Hvitfeldtska stipendii-inrättningen tills vidare utan afgift till lotsverket upplåtit de tomtplatser, som erfordrades för de två derstädes uppförda ledfyrarna med dertill hörande förrådshus jemte rätt att begagna nödiga vägar till desamma.


Nedre: WGS-84 Lat. N 58 21,4. Long. E 11 14,8. Sv. Nr. 836400. Int. Nr. C0370

Övre: WGS-84 Lat. N 58 21,5. Long. E 11 14,9. Sv. Nr. 836401. Int. Nr. C0370-1

1894 anlades fyrplatsen Gravarne nedre och övre. Veklampa.

1956 byggdes övre fyren om.

1999 fick fyrarna nuvarande utformning med elektriskt ljus.

Nuvarande utseende:

  • Nedre: Fyrlykta på taket till "Gravarne nedre sektorfyr" = röd fyrkur.
  • Övre: Röd fyrkur.
  • "Gravarne nedre sektorfyr" = röd fyrkur.

2021 byttes åttakantig fyrkur i järn ut mot en sexkantig fyrkur i komposit typ Litus.

Nuvarande karaktär:

  • Nedre: Iso R 3s 8,2M. Lyshöjd: 15,0 m.
  • Övre: Iso R 3s 12,0M. Lyshöjd: 28,0 m.
  • Gravarne nedre sektorfyr: Iso WRG 3s 8,2M. Lyshöjd: 15,0 m.

Gravarnes Fiskehamn

F G.jpg
F G.jpg
Gravarnes Fiskehamn nedre står VNV om fyren Gravarne nedre. Övre står 115 m från föregående. Fyrarna är ens i 349,5 grad.
Gravarnes Fiskehamn nedre och övre. Foto L Elsby 2018.

Nedre: WGS-84 Lat. N 58 21,5. Long. E 11 14,3. Sv. Nr. 836800. Int. Nr. C0372.

Övre: WGS-84 Lat. N 58 21,6. Long. E 11 14,3. Sv. Nr. 836801. Int. Nr. C0372-1.

1950 anlades fyrplatsen. Elektriskt ljus.

Nuvarande utseende båda: Fyrlykta och vitt trekantigt dagmärke.

Nuvarande fyrkaraktär båda: F G 5,6M. Lyshöjd: 7,0 m resp 12,1 m.

Smögenleden

Klicka här för att se fyrarna i Smögenleden.


Jfr Skagerack, Smögenleden, svenskt fyrväsende, Sjöfartsverket, ledfyr, Saltskärs käring (båk)