Gravarne

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Gravarne, nyare namn Kungshamn, samhälle med fyrarna Gravarne nedre och övre, Gravarne nedre sektorfyr samt Gravarnes Fiskehamn nedre och övre, svenska obemannade led- och ensfyrar i norra delen av Skagerack.

Smögenleden, dvs farleden Lysekil - Smögen. Gravarne nedre: På fastlandet O om Smögen. På Tjuvsundsberget vid Gravarnes fiskeläge. Gravarne övre: 200 m från föregående. Fyrarna är synkrona och ens. Nära O om enslinjen ligger ett 7,5 m grund 400 m från nedre fyren.
 "Fyrarna, på ett avstånd från varandra av 200 m., överens i 24 grad, leder klart från sjön S om Hållö till Tjuvsundsberget, lämnande Hamnbådan, Ålekråkan och Nissebådan V om Stenskär, Döholmarna och Gräsbådan O om inloppet." 
 Fyren Gravarne nedre sektorfyr är inrymd i samma fyrkur som fyren Gravarne nedre. Vit sektor leder fritt endast i sundet NV om fyren Hatteflu
 Gravarnes Fiskehamn nedre står VNV om fyren Gravarne nedre. Övre står 115 m från föregående. Fyrarna är i ens i 349,5 grad. Se nedan
Iso R 3s.jpg


Iso R 3s.jpgHållö karta ritad.jpg
Iso 3s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Båk.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby.
Den nya fyrkuren till Gravarne nedre. Foto Magdalena Skalegård 2021.
Gravarne övre. Foto DE.
Gravarne övre. Foto GS.
Gravarne nedre är "tratten" ovanpå fyrkuren till Gravarne nedre sektorfyr. Foto DE.
Gravarne nedre. Foto GS.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Sälö båk och stångmärkena på Stenskär och Hamneskär

WGS-84 Lat. N 58° 35,3' Long. 11° 13,5'.

 • Stångmärkena på Stenskär och Hamneskär användes för insegling till Kongshamns lotsplats.

Enligt Underrättelser 1852

SÄLÖ. Känningsbåk af trä, hvitmålad. Lat. N. 58°20'34”. Long. O. om Ferrö 29°25'. Long. O. om Greenwichs meridian 11°15'15”. Hörer under Kongshamns lotsplats. Är uppförd avf timmer i fyrkantig form samt brädbeklädd och med svartstruket tak. Båken är 55 fot hög och berget, hvarauppå den står, har 99 fots höjd. Detta märke är en ypperlig rättelse för fartyg, komne under kusten, äfvensom vid angörandet av Kongshamn och inloppet norr om Båklandet. Pl. XV.

STENSKÄR och HAMNESKÄR. Wid Kongshamn. Tvänne stångmärken med visare eller armar, rödfärgade; det på förstnämnda skär är 25 fot högt och står på 34 fots hög grund och det sistnämnda 23 fot högt, stående på 39 fots höjd öfver vattnet. Tjena till rättelse för inseglingen till Kongshamn söder om Hållö hvarvid Stenskärs märke lemnas om styrbord och Hamneskärs om babord. Pl. XV.

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Göteborgs lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

 • Lotsförman: August Berndtsson, f. 1849
 • Mästerlots: Johan Edvard Andersson, f. 1843
 • Mästerlots: August (Olsson) Fyklund, f. 1842
 • Lots: Carl Hilmer Larsson, f. 1858

Lotsbarnskola

Kungshamn har inte haft lotsbarnskola. Lotsbarnen gick sedan i den allmänna folkskolan.

Gravarne och Gravarne sektorfyr

1894 Grafvarnes två inseglingsensfyrar

 • För insegling från sjön söder om Hållö fyr hafva två öfverensfyrar uppförts vid Grafvarnes fiskläge. De hafva 6:te ordningens linser med lampor för kontinuerlig förbränning samt visa, den norra fast hvitt och den södra hvitt klippsken. Fyrbyggnaderna utgöras af runda kurar af jern. Äfven dessa fyrar äro utan ständig bevakning.
 • Å det s. k. Tjufsundsberget, beläget söder om fiskeläget Grafvarne i Askums socken och Sotenäs härad af Göteborgs och Bohus län, hafva kuratorerne för Kongl. och Hvitfeldtska stipendii-inrättningen tills vidare utan afgift till lotsverket upplåtit de tomtplatser, som erfordrades för de två derstädes uppförda ledfyrarna med dertill hörande förrådshus jemte rätt att begagna nödiga vägar till desamma.


Nedre: WGS-84 Lat. N 58 21,4. Long. E 11 14,8. Sv. Nr. 836400. Int. Nr. C0370

Övre: WGS-84 Lat. N 58 21,5. Long. E 11 14,9. Sv. Nr. 836401. Int. Nr. C0370-1

1894 anlades fyrplatserna Gravarne Nedre (Södra) och Övre (Norra). Veklampa. Båda: Vitt runt fyrhus.

1917 fick båda fyrarna AGA-ljus och lins av 4:e ordningen.

Fyrsken Gräns Gräns
Vitt oförstärkt 7 14
Vitt 14 34
Vitt oförstärkt 34 48
Grönt 48 57
Vitt 57 60
Rött 60 68
 • Den vita sektorn, i vilken vid Lat. 58 21 N, Long. 11 14 O finnes ett icke utprickat grund med 5,9 m vatten, är avsedd att lämna ledning vid passerandet mellan Kleven och Hatteskären.

1956 byggdes övre fyren om.

1999 fick fyrarna nuvarande utformning med elektriskt ljus.

Nuvarande utseende:

 • Nedre: Fyrlykta på taket till "Gravarne nedre sektorfyr" = röd fyrkur.
 • Övre: Röd fyrkur.
 • "Gravarne nedre sektorfyr" = röd fyrkur.

2021 byttes åttakantig fyrkur i järn ut mot en sexkantig fyrkur i komposit typ Litus.

Nuvarande karaktär:

 • Nedre: Iso R 3s 8,2M. Lyshöjd: 15,0 m.
 • Övre: Iso R 3s 12,0M. Lyshöjd: 28,0 m.
 • Gravarne nedre sektorfyr: Iso WRG 3s 8,2M. Lyshöjd: 15,0 m.

Gravarnes Fiskehamn

F G.jpg
F G.jpg

Gravarnes Fiskehamn nedre står VNV om fyren Gravarne nedre. Övre står 115 m från föregående. Fyrarna är ens i 349,5 grad.
Gravarnes Fiskehamn nedre och övre. Foto L Elsby 2018.

Nedre: WGS-84 Lat. N 58 21,5. Long. E 11 14,3. Sv. Nr. 836800. Int. Nr. C0372.

Övre: WGS-84 Lat. N 58 21,6. Long. E 11 14,3. Sv. Nr. 836801. Int. Nr. C0372-1.

1950 anlades fyrplatsen. Elektriskt ljus.

Nuvarande utseende båda: Fyrlykta och vitt trekantigt dagmärke.

Nuvarande fyrkaraktär båda: F G 5,6M. Lyshöjd: 7,0 m resp 12,1 m.

Smögenleden

Klicka här för att se fyrarna i Smögenleden.


Jfr Skagerack, Smögenleden, svenskt fyrväsende, Lots, Lotsbarnskola, Göteborgs lotsfördelning, Göteborg, Hållö,Sjöfartsverket, ledfyr, Saltskärs käring (båk)