Gran

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Gran, svensk f.d. bemannad fyrplats NO Hudiksvall, syd om Brämön, Bottenhavet. Bemannad 1868-1968

Sundsvallsleden. På ön Gran, S om Brämön. Röd sektor 197 - 234 omfattar Lillgrund och Hundgrund
Sundsvall karta ritad.jpg
Fl 5s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Livet.jpg

Gran. Foto DT
Grans fyrplats 1892. Foto Lotsverket
Gran. Foto Lotsverket
Landgång över kullerstensfälten mellan Gran fyrplats och hamn. Foto Alf & Barbro Jacobsson 2015
Fyrbostaden med den nya fackverksfyren och fundamentet till den gamla uppe på taket. Foto Alf & Barbro Jacobsson 2015
Acetylengastuberna till fyren kördes på denna vagn på räls lagd från hamnen. Foto Alf & Barbro Jacobsson 2015
Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
163400 C 6042 N 62 01, O 17 38 Fl WRG 5 s 11,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1886 1968 1968 1968 11,3 30


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Grans fyr. Fyren är belägen på ön Gran i Gnarps socken av Gävleborgs län, mellan Sundsvall och Hudiksvall. Lyser över sjön samt leder in till Gnarps lastageplats. Byggdes år 1886.

Då fyren byggdes var det meningen att den skulle lysa endast under tiden 1 april - 31 december och därför skötas av endast en man, fyrmästaren. Denne förste fyrmästare var Zakarias Molarin. Då fyren tändes för första gången den 1 september 1886 bestämde dåvarande generallotsdirektören Ruuth att den skulle hållas lysande enligt de vanliga reglerna för fyrar, således ingen bestämd släckningstid. Det blev för fyrmästaren strapatsrikt nog, ensam som han var.

En vinter sände han, då han ej själv kunde avlägsna sig från fyren, två av sina söner i land med årsredogörelsen och dagboken. Vid återfärden frös deras båt fast i isen på halva vägen till fyren. Det var på aftonen av trettondagen med 25 graders kyla. De båda pojkarna sutto med den öppna båten fast i isen till dagen därpå, då de lyckades ta sig iland på de obebodda Jätteholmarna. Där fingo de bli kvar i sex dagar utan mat och dåligt försedda med kläder. På den åttonde dagen lyckades de slutligen ta sig till fyren, där de blevo välkomnade som redan förlorade. En av gossarna är den nuvarande fyrmästaren (Erik Johan Molarin)."

Fyren tändes

1886 anlades fyrplatsen. Ett kombinerat fyr- och boningshus i trä och med lanternin på taket. Bostad med plats för en familj. Källare och förråd. Dessutom anlades brunn och gångvägar samt slip för båten.

1893 förlängdes huset så att två familjer fick plats.

  • Från fyrplatsen Alen fraktades fyrhuset och blev här bagarstuga.

Dalén-ljus

1932 ersattes fotogenlampan av dalén-ljus. Planlinsen byttes ut mot en trumlins av 4:e ordningen.

Avbemanning och personal

1968 monterades en fackverksmast med linslykta.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Gran

Och sedan

2000 var ställningen 30 m hög, intill gaveln av ett vitt bostadshus.

Nuvarande optik: AGA-lykta LBUA-500, 360, försedd med glödlampa 2x20W 10,3V, elklipp, fotocell solpanel, batterier.

Nuvarande karaktär: Fl WRG 5s 11 M. Lyshöjd: 30,0 m.

Länkar

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, vinterbiträde 1/9-30/4.
Klass Fyrplats klass: III. Enslighetsklass: II. Dyrortsgrupp: C.
Fyrinrättningen Dalén-ljus, lins 4:e ordningen. Upptill vitt, nedtill rött 11,3 m högt fyrtorn vid gaveln av ett rött bostadshus. Fyrplatsen anlagd år 1886.
Läge och natur Stort skogbevuxet c:a 1 km långt och 400 m brett skär 5,5 dist.-min. O Sörfjärdens fiskeläge. Ingen skärgård. Två planteringsland.
Bostäder Fm 2 rum och kök, vinterbiträde 1 kök. Inga bekvämligheter. Avstånd till dricksvatten 200 m. Inga vägar utan s.k. landgångar över den stora mängd kullersten som finnes på skäret.
Hamn Privat brygga och sjöbod, två vågbrytare. Slip eller båtkran finnes ej. Hamnen är skyddad.
Kommunikationer Personalens båtar. Vanligen en landresa i veckan till Sörfjärden. Bussförbindelse från Sörfjärden till järnväg och större samhälle, 10 km.
Postanstalt Lantbrevbärare i Sörfjärden. Väg dit: 5,5 dist.-min. öppen sjö. Postanstalt 10 km från Sörfjärden.
Handelsbod Sörfjärden. Väg dit: 5,5 dist.-min. öppen sjö.
Skola B-skola i Gällsta, 5,5 km från Sörfjärden, skolskjuts. Realskola i Hudiksvall, 1,5 timmes tågresa. Inackorderingsbidrag.
Övrigt Ersättning för egna båtar 200 kr. Aldrig utan dricksvatten. Varma bostäder. Meteorologisk observationsstation men ej stormvarningsstation.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Dåligt underhållna
Ägare SjöV nya fyren, Fortifikationsverket äger byggnaderna
Kontaktperson Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Båtturer från Mellanfjärden till ön Gran (1,5 – 2 timmars trip) kan bokas genom Nordanstigs Bokningscentral 0652-16175, www.bokningscentralen.com. Kostnad inkl guide och mat ca 500:-. Man kan även boka övernattning i en barack.
Övrigt Den första fyren var ett rödmålat bostadshus av trä med ett 11,3 m högt rött fyrtorn vid gaveln av bostadshuset. Fyrtornets översta del var vitmålad, 30 m ö.h. lysvidd 16,4 nm. År 1893 förlängdes huset så att två familjer kunde bo där. Samtidigt fraktade man dit det tidigare fyrhuset från Alen och använde det som bagarstuga. Detta hus byggdes ursprungligen år 1887 och står nu bredvid uthuslängan på Gran. År 1932 ersattes den ursprungliga linsen och urverket av en fast 4:e ordn.(500 mm) dioptrisk trumlins samt den ursprungliga tvåvekiga fotogenlampan av Dalénljus med 2 klippapparater. År 1955 ersattes det ursprungliga fyrtornet av ett vitt torn och lanternin på taket av det rödmålade bostadshuset togs bort. År 1957 målades hela huset vitt.

År 1968 släcktes den gamla fyren och intill gaveln av det vita bostadshuset restes ett separat ståltorn som utrustades med en AGA trumlinslykta med solpaneler.

Skydd enligt lag Ön är skyddad som naturreservat

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Sundsvallsleden

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Bottenhavet, svenskt fyrväsende, Dalén-ljus