Göteborgs lotsfördelning

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Göteborgs lotsfördelning ingick under 1800-talet i Lotsverket och organiserade lotsar och fyrmän från Malmö lotsfördelning till Norska gränsen.

Lotsar och fyrmän hade samma arbetsgivare = Lotsverket, sedermera Sjöfartsverket.

Förutom lotsverksamheten hade lotsplatserna förr även ansvar för utprickning och underhåll av sjömärken samt transporter för lotsbarnskolorna och deras lärare.


Göteborg karta ritad.jpg
KonglLotsOFyrinrättn1873.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Båk.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Historik.jpg

MåseskärFörlängd.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif ElsbyLotskaptensexpedition

Lotskaptenen var chef över Göteborgs lotsfördelning. Kontoret låg i Göteborg.

1894 arbetade här:

  • Lotskapten: August Fabian Ouchterlony, f. 1836
  • Överlots av 1:a grad: Adalbert Theodor Garling, f. 1838
  • Skrifbiträde: Axel Bandelin, f. 1840
  • Skrifbiträde: Johan Victor Walerian Boberg, f. 1854
  • Vaktmästare: Alexander Lundström, f. 1868

Chefsångaren "Göteborg"

1894 arbetade här:

  • Styrman: Anton Johansson, f. 1859
  • Maskinist: Nils Göransson, f. 1848
  • Eldare: Gustaf Adolf Johansson, f. 1871
  • Besättningskarl: Börje Johansson, f. 1851
  • Kock: Olin Mattsson, f. 1853

Lotsångaren Göteborg foto Hugo Hallgren 1898 kopiera.jpg

Lotsångaren Göteborg 1898. Foto Hugo Hallgren.


Lotsplatser och lotspersonal år 1894

Laddar karta ...


Lotsplats Lotsförman Mästerlots Lots Lotslärling Summa lotsar
Halmstad 1 1 1 1 4
Falkenberg 1 - 2 1 4
Varberg 1 2 1 2 6
Mönster 1 1 3 1 6
Vrångö 1 5 3 5 14
Brännö 1 6 5 2 14
Göteborg 1 8 2 7 18
Hönö 1 - - 1 2
Kalvsund 1 - - - 1
Rörö 1 3 4 1 9
Marstrand 1 - 4 1 6
Hättan 1 2 - 2 5
Stora Askerön - 1 2 - 3
Uddevalla 1 1 1 1 4
Klädesholmen 1 2 2 1 6
Grönskären 1 - 4 1 6
Käringön 1 2 2 2 7
Gullholmen 1 1 1 1 4
Lysekil 1 2 3 1 7
Kungshamn 1 2 1 - 4
Dyngö 1 2 1 1 5
Väderöarna 1 2 2 1 6
Havstenssund 1 - - 1 2
Sydkoster 1 1 1 - 3
Nordkoster 1 3 - - 4
Strömstad 1 1 - 1 3
Summa summarum 25 48 45 35 153

Fyrplatser och fyrpersonal år 1894

Laddar karta ...


Fyrplats Fyrmästare Fyrvaktare Fyrbiträde Summa fyrfolk
Tylö 1 1 - 2
Morups Tånge 1 1 - 2
Varberg Skrivareklippan 1 1 - 2
Fsk Fladen 1 2 5 8
Nidingen 1 2 1 4
Malö 1 - - 1
Fjordskär 1 1 - 2
Varö 1 - - 1
Rättaren - 1 - 1
Knarrholmen - 1 - 1
Rivö - 1 - 1
Vinga 1 2 2 5
Brännäsbråten - 1 - 1
Stora Varholmen - 1 - 1
Lilla Varholmen - 1 - 1
Hälsö - 1 - 1
Stuvö - 1 - 1
Björkö - 1 - 1
Sälö - 1 - 1
Lekskär - 1 - 1
Ramholmen - 1 - 1
Marstrand 1 - - 1
Pater Noster 1 1 1 3
Gråen - 1 - 1
Eckerö - 1 - 1
Måseskär 1 1 1 3
Kråksundsgap - 1 - 1
Tenholmen - 1 - 1
Fredagsholmen - 1 - 1
Islandsberg 1 1 - 2
Ösö - 1 - 1
Stångehuvud - 1 - 1
Bläckhall - 1 - 1
Svensholmen - 1 - 1
Flåttarna - 1 - 1
Hållö 1 1 1 3
Holländareberget - 1 - 1
Skarvasätt - 1 - 1
Klövskär 1 1 - 2
Väderöbod 1 1 3 5
Långholmen - 1 - 1
Mågholmen - 1 - 1
Sotens Svartskär - 1 - 1
Snixholmen - 1 - 1
Tenungen - 1 - 1
Kalvöskär - 1 - 1
Urskär - 1 - 1
Stångeskär - 1 - 1
Havstenssund - 1 - 1
Svangen 1 1 - 2
Bissen - 1 - 1
Ursholmen 1 1 1 3
Vattenholmen - 1 - 1
Felgdholmen - 1 - 1
Käbblingarna - 1 - 1
Likholmen - 1 - 1
Tjurholmsknappen - 1 - 1
Hjortens udde 1 1 - 2
Summa summarum 19 58 15 92

Sjömärken enligt Underrättelser 1852

Kartan visar några sjömärken i området år 1852

Laddar karta ...


HALMSTAD. Stångmärke, 20 fot högt, med hvitmålad, fyrkantig tafla på toppen, är uppfördt på¨norra hamn-armen och tjenar till rättelse vid inseglingen i hamnen. Pl. XIV.

SANDLYCKORNA. Lotsuppassningsstuga, rödfärgad. Tjenar till ledning vid inseglingen i hamnen. Pl. XIV.

LASTAN. Utmed Falkenberg. Stångmärke, rödfärgadt, med hvit, tunnformad tafla på toppen, är 60 fot högt och står på 10 fots hög grund. Tjenar till rättelse för inseglingen till Rosengårds redd, då detta märke bringas öfverens med stadskyrkotornet. Lat. N. 56°53'. Pl. XIV.

MORUPS TÅNGE. Fyr. Se Pl. V.

APPELVIKSHÖG. Vid Warberg. Stångmärke, 21 fot högt, rödfärgadt, med svartmålad tunna på toppen, är stående på 128 fots höjd öfver vattenytan. Lat. N. 57°5'. Long. 12°15' ost om Greenwich. Pl. XIV.

NIDINGEN. 2:ne Fyrar och en klockstapel. Se Pl. V och XIV.

HÅLLSUND. Stångmärke med tunna på toppen och hvitfärgad klädsel på midten, är 60 fot högt och står på 50 fots hög grund. Tjenar till rättelse vid inseglingen till Kongsbacka fjord och Skalla hamnar. Lat. N. 57°20'. Long. 11°59' ost om Greenwich. Pl. XIV.

FJORDSKÄRET. Under Mönsters eller Onsala lotsplats. Stångmärke med visare eller arm, rödfärgadt, 40 fot högt, stående på 9 fots hög grund. Tjenar till rättelse vid inseglingen till Kongsbacka fjord och lemnas då om babord. Lat. N. 57°21'. Pl. XV.

RAMNÖ. Äfvenledes under Mönsters lotsplats. Stenkummel eller rös, 10 fot högt, hvitkalkadt, är uppfördt på det 123 fot höga Ramnöberget och tjenar till rättelse vid inseglingen till Kongsbacka fjord m. fl. hamnar. Lat. N. 57°22'. Long. 12°2' ost om Gr. Pl. XV.

MATSKÄR. Lyder under Wrångö lotsplats. Rödfärgadt stångmärke, med hvitmålad rund tafla på toppen och en arm eller visare derunder samt brädbeklädt på mitten, 36 fot högt, är stående på 16 fots hög grund och beläget S.O. från Tistlarna. Tjenar till ledning vid inseglingen till Wrångö. Lat. N. 57°30'. Long. 11°44' ost om Gr. Pl. XV.

HVALÖ eller WARÖ. Hörer under Wrångö lotsplats. Stångmärke med arm eller visare, rödfärgadt, samt med hvitmålad, fyrkantig ram på toppen, är 36 fot högt och står på 51 fots hög grund. Tjenar till rättelse för inseglingen till Waröknapp och Wrångö. Lat. N. 57°32'. Long. 11°48' ost om Gr. Pl. XV.

KÄNSÖ. Känningstorn af sten, i rund form, anvisar belägenheten af karantänsplatsen derstädes, men gifver derjämte en god känning af landet till rättelse för seglingen i farvattnen derintill, såsom beläget på en höjd och således synligt långt till sjös. Lat. N. 57°37'. Long. 11°45' ost om Gr. Pl. XV.

KÄNSÖ FJÄRSKÄR. Under Brännö lotsplats. Rödfärgad stång med stöttor, 24 fot hög, är stående uti ett stenrös på 17 fots höjd öfver vattnet. Tjenar till rättelse vid inseglingen till KÄNSÖ och Vargö. Pl. XV.

BÖTTÖ. Ledfyr. Se Pl. V.

BUSKÄR. Ledfyr. Se Pl. V.

WINGA. Fyr. Se Pl. V.

WINGA. Känningsbåk af trä, rödfärgad. Lat. N. 57°38'. Long. O. om Ferrö 29°46'3”. Long. O. om Greenwichs meridian 11°36'18”.

Bygganden är belägen 50 alnar N.O.t.N.från WINGA fyrtorn (Nr 1), är uppförd i form af en pyramid med qvadratisk bas. Från dess topp uppgår en spir, hvarå ett kopparklot är anbragt. Denna båk, som är stående på ett 69 fot högt berg och har 82 fots höjd från grunden till toppen, synes på 3 à 4 mils afstånd samt är en ypperlig känning och rättelse för inloppet till Göteborg. Lotsarne uppassa utanför båken. Pl. XV.

KALFVEN. Vid Kalvsunds lotsplats. Stångmärke, 50 fot högt, rödfärgadt, med svartmåladt kors på toppen samt inklädnad vid foten, derifrån utkik hålles. Märket, som står på ett 104 fot högt berg, tjenar till rättelse för segellederna N. om Winga. Pl. XV.

TORRBORSKÄR. Under Rörö lotsplats. Stångmärke, rödfärgadt, med påtoppen anbragt och åt båda sidor utgående svartmålad arm med hvita taflor å ändarne. Märket, som är 44 fot högt, står på 23 fots hög grund och anvisar segelleden till Källö-fjord. Lat. N. 57°44'. Long. 11°35' ost om Gr. Pl. XV.

MARSTRAND. Fyr. Se Pl. VI.

SKINNBROKEN. Vid lilla Sillösund under Marstrands lotsområde. Stenkummel, 4 fot högt, hvitmenadt, försedt med ett 9 fot högt, hvitmåladt kors. Berget, hvarå det står, har 8 fots höjd öfver vattnet. Pl. XV.

KOMMISSEN. Stenkummel, stående utanför Albrektssund, under Marstrands lotsplats. Kumlet, 3 fot högt, är hvitmenadt samt försedt med hvitmåladt träkors, 9 fot högt. Grunden, hvarå det står, är 17 fot hög. Pl. XV.

ECKERÖ. Stenkummel, 9 fot högt, hvitmenadt, med ett 9 fot högt, svartmåladt träkors, är stående på 39 fots hög grund och 1/8 mil söder om Mollösund. Hörer under Kyrkesunds lotsplats. Pl. XV.

BRÅTÖ. Stenkummel, upprest ½ mil norr om Mollösund, är 4 fot högt samt hvitmenadt och har ett 11 fot högt hvitmåladt kors. Grunden, hvarå kumlet står, har 15 fots höjd öfver vattnet. Lyder jemväl under Kyrkesunds lotsplats. Pl. XV.

MÅSESKÄR. Wid Kärringö lotsplats. Stångmärke, rödfärgadt, beklädt på midten och försedt på toppen med en större trekantig tafla, som är hvitmålad. Märket, som synes långt till sjös, är 60 fot högt, och berget, hvaruppå det står, är 56 fot. Tjenar till rättelse för kustseglingen, som för angöringar till de under Kärringö lotsplats hörande ankarsättningarna. Lat. N. 58°5'. Long. 11°22' ost om Gr. Pl. XV.

GÄFVEN. Under Lysekils lotsplats. Stångmärke, inklädt på mitten, derifrån utkik hålles, och på toppen försedt med en fyrkantig tafla, half röd- och half hvitmålad; det öfriga af märket, hvilket är 50 fot högt och står på en 56 fot hög klippa, är rödfärgadt. Tjenar till rättelse för angörandet af skärgården och inseglingen till Lysekil. Lat. N. 58°16'. Long. 11°23' ost om Gr. Pl. XV.

STENSKÄR och HAMNESKÄR. Wid Kongshamn. Tvänne stångmärken med visare eller armar, rödfärgade; det på förstnämnda skär är 25 fot högt och står på 34 fots hög grund och det sistnämnda 23 fot högt, stående på 39 fots höjd öfver vattnet. Tjena till rättelse för inseglingen till Kongshamn söder om Hållö hvarvid Stenskärs märke lemnas om styrbord och Hamneskärs om babord. Pl. XV.

HÅLLÖ. Fyr. Se Pl. V.

SÄLÖ. Känningsbåk af trä, hvitmålad. Lat. N. 58°20'34”. Long. O. om Ferrö 29°25'. Long. O. om Greenwichs meridian 11°15'15”. Hörer under Kongshamns lotsplats. Är uppförd avf timmer i fyrkantig form samt brädbeklädd och med svartstruket tak. Båken är 55 fot hög och berget, hvarauppå den står, har 99 fots höjd. Detta märke är en ypperlig rättelse för fartyg, komne under kusten, äfvensom vid angörandet av Kongshamn och inloppet norr om Båklandet. Pl. XV.

ULSHOLMENS KALF. Stångmärke, rödfärgadt, med rund, hvitmålad tafla på toppen, 60 fot högt. Klippan, hvarpå det står, har 50 fots höjd. Märket är uppfördt till rättelse för fartyg, som söka Hafstenssund, under hvilken lotsplats det hörer. Lat. N. 58°43'. Long. 11°12' ost om Gr. Pl. XV.

NORD KOSTER. 2:ne fyrar och ett lotsuppassningshus. Se Pl. V och XV.


Jfr lots, lotsbarnskola, fyr- och båkavgift, Lotsverket, Lotsstyrelsen, Venerns Seglationsstyrelse, Trollhätte kanal, straff, alkohol, signalflaggor, fyrskepp, VHF, uniform, personal