Gåsören

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Gåsören, svensk lotsplats och f.d. bemannad fyrplats vid inloppet till Skellefteå, Bottenviken. Fyrplatsen bemannad 1881-1967.

I havsbandet SO om Skelleftehamn, N om farlederna. Gamla fyren släcktes 1921 men återtändes 2003.
Gåsören karta ritad.jpg
Oc 10s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Båk.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby.
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.
Lotsen John Lindberg vid lotsbåten Gåsören. I bakgrunden Gåsören nya fyr och hamnfyren. Arkiv Skellefteå Museum.
Gåsören gamla och nya fyr. Foto DT.
Gåsören hamnfyr och nya fyren. Foto Leif Elsby 2010.
Gåsören gamla fyren. Foto Leif Elsby 2010.
Linsen till gamla fyren Gåsören . Foto Leif Elsby 2010.
Gåsören fyrplats från gamla fyren. Foto Leif Elsby 2010.
Gåsören fyrplats 1921. Foto Lotsverket.
Gåsören nya fyren. Foto Esbjörn Hillberg.
Gåsören, lotsarnas hus och nya fyren. Foto Esbjörn Hillberg 2010.
Gåsören gamla fyren. Foto Esbjörn Hillberg.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
063400 C 5810-5 N 64 40, O 21 19 Oc 10 s 11,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1881 1881 1945 1967 9,5 10


Lotsplats

1894 hade Gåsören ännu inte egen lotsplats, utan den låg längre in, i Ursviken. Se Ursviken, Luleå lotsfördelning

Gåsörens Lotsplats foto Artur Lindfors.jpg Lotsuppassningshuset på Gåsören 1921 Foto Lotsverket.jpg

Gåsörens lotsplats med "nya" och "gamla" fyren (foto Artur Lindfors) resp. lotsuppassningshuset på Gåsören (Foto Lotsverket 1921)


Lotsbarnskola

Ingen undervisning i lotsbarnskola skedde här. Lotsbarnen gick i sockenskolan.

Fyren tändes

1881 anlades fyrplatsen. Ett i trä kombinerat fyr och boningshus med på taket lanternin med fotogenlampa och 4:e ordningens lins. Tornets höjd 9,5 m. Fyren kallades "Gåsören Yttre".

1886 byggdes en fotogenbod.

1904 flyttades lotsstationen från Ursviken till Gåsören.

Ny fyr

Gåsören nya 1922.jpg Gåsören nya 1942.jpg

Gåsören nya fyr, 1922 resp 1942. Foto Lotsverket

1921 ersattes fyren av ett i betong 13,4 m högt runt torn med åttakantig fyrkur, cirka 50 m V gamla fyren, och försågs med AGA-ljus.

  • Linsen av 4:e ordningen flyttades över till den nya fyren och utökades med 90° till 180°.

Avbemanning och personal

1921 Gamla fyren släcktes.

  • Fyrplatsen avbemannades, se avbemanning.
  • Skötseln övertogs av lotsarna.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Gåsören

Och sedan

1930 utbyttes AGA-ljus mot dalén-ljus i den nya fyren. Linsen utbyttes mot en annan av 4:e ordningen.

1932 elektrifierades fyren. Dalén-ljuset utbyttes mot elektrisk glödlampa.

1945 helautomatiserades nya fyren.

1967 drogs lotsstationen in.

1968 vitt 13,4 m högt fyrtorn med rött bälte. Elektriskt ljus med AGA-ljus som reserv.

1973 togs gasreserven bort.

1992 köptes fyrplats med lotsbostäder av Svenska Kryssarklubben (SXK) Skelleftekretsen.

2000 vitt 13,4 m högt fyrtorn med rött bälte.

Gamla fyren:

Nuvarande optik: (nedmonterad, men ersatt under 1990-talet med lins av 4:e ordningen flyttad från Ursviken Övre).

Karaktär: (släckt). Lyshöjd: 10 m.

Nya fyren:

Nuvarande optik: 6:e ordningen (300 mm) dioptrisk trumlins med 4+4 inslipade ringar. 55W Glödlampa. Landkabel

Nuvarande karaktär: återtänd som OCCAS fyr Oc W 10s sedan 16 augusti 2003. Lyshöjd: 17,8 m.

Länkar

Klicka på länken: Hemsida

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Ett flertal bostads- och förrådshus.
Ägare SjöV äger nya fyren, Fortifikationsverket äger delar av ön, Skellefteå kommun äger hamnen och Kryssarklubbens Skelleftekrets äger sedan 1992 gamla fyrhuset, lotshuset, uthus, källare och tomt samt arrenderar hamnen.
Kontaktperson Lars Jonsson 0702-589108, Tommy+Solveig Lindmark 0702-349191
Vägbeskrivning Ön Gåsören c:a 2 nm med båt SO Skelleftehamn. Inga reguljära båtförbindelser
Övrigt Den gamla fyren tändes 13 aug 1881 (då kallad Gåsören yttre) och släcktes 1921 när nuvarande fyr tändes. Samtidigt drogs den sista fyrvaktaren in och den nya fyrens skötsel övertogs av lotsarna. På taket av den gamla lanterninen finns en vindflöjel av järn i vilken det är utsågat ”Lots 1904”, det år då lotsarna flyttade från Ursviken till Gåsören. På den gamla fyrapparatens plats har SXK Skelleftekrets under 90-talet placerat linsen av 6:e ordn. (300 mm) från den släckta ensfyren Ursviken övre.

Vedboden byggdes 1881 samtidigt som fyrhuset. Fotogenboden byggdes 1886 och källaren 1883. Den äldsta delen av lotshuset, som uppfördes 1831 i Jämtösund Råneå, flyttades 1856 till Råneå lotsstation och därefter 1901 till Gåsören. Lotsstationen drogs in 1967.

Fyren från 1921 LFl(2) 12s. (nr. 063400, int.nr. C 5810) är ett 13,4 m högt vitmålat betongtorn med rött bälte och belägen c:a 50 m V om den gamla. Nya fyren utrustades med originallinsen från gamla fyren som ändrades till 90° omfattning och AGA ljus (förbrukning pilotlåga 1,0 l/tim + drift 5,0 l/tim). År 1930 fick den Dalénljus med solventil (förbrukning pilotlåga 1,25 l/tim + drift 13,4 l/tim). År 1930 byttes linsen mot nuvarande 4:e ordn. (500 mm) dioptriska trumlins 143° + öppen 217°. Fyren elektrifierades 1932 och helautomatiserades 1945. Fyren har numera 1000W 120V lampa (reserv 2x10W 10,3V), elklipp, batterier och fotocell. Mellan 1881 och 1921 fanns även en fyrlykta med envekig fotogenljus vars sken var riktat mot land.

SXK Skelleftekrets underhåller alla gamla byggnader på ön förutom 3 privatägda sommarstugor. Den äldre fyren är återtänd som OCCAS fyr (Oc W 10s) sedan 16 augusti 2003.

Skydd enligt lag Byggnadsminne 2001, gamla fyrhuset, uthus och källare

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Skelleftebukten

Klicka här för att se fyrarna i Skelleftebukten.


Jfr Bottenviken, svenskt fyrväsende, fyroptik, AGA-ljus, dalén-ljus, lots, Bjuröklubb, Pite-Rönnskär.