Gälleudde

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Gälleudde, svensk f.d. bemannad fyrplats, Vänern. Bemannad 1864-2003.

Ligger 7 M NO Vänersborg, i Vänersborgsvikens norra del. Gälleudde var den sista fyrplatsen i Vänern att avbemannas (2003).
Vänern karta ritad.jpg
LFl(2) 12s.jpg

SweFlag.jpg VSS logo .jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol lysboj.jpg

Gälleudde 2014. Den "gamla" fyren mitt i bild har ersatts av en ny lysdiod-lykta placerad på fackverksmasten. Foto Jan Hopfinger.
Gälleudde fyr, maskinhus och boningshus. Foto Esbjörn Hillberg.
Gälleudde. Foto Esbjörn Hillberg.
Gälleudde. Foto SB.
Gälleudde. Vykort.
Gälleudde från luften, fyren i nedre vänstra delen. Arkiv kmb.raa.se
Gälleudde. Arkiv Hammarö Skärgårdsmuseum.
Gälleudde mistklocka, här flyttad till hamnen i Åmål.
Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
922100 C0415-15 N58 29,1 E12 28,4 LFl(2) 12s 13,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1864 1905 1951 2003 15,5 16,8


Fyren tändes

1864 anlades fyrplatsen. Ett kombinerat fyr- och boningshus i trä med torn på ena gaveln.

 • Huset målat rött med tak klätt med skifferplattor.

1905 byggdes nuvarande fyr, en 15,5 m hög torn, järnställning med fyrkur i järn innehållande en omgående parabolisk spegel, 500 mm Ø, fotogenlampa med veke.

 • Mistklocka med urverk, ett slag varje halv minut vid nedsatt sikt.
 • Boningshuset byggdes till.
 • En oljebod tillkom.

1931 utbyttes mistsignalering med urverksdriven klocka mot en tyfon.

 • Ett separat maskinhus byggdes för tyfonen.

1949 utbyttes tyfonen mot en supertyfon med femdubbelt så kraftig ljudstyrka.

1951 automatiserades fyren och fick elektriskt ljus.

Den omgående paraboliska spegeln ersattes av en trumlins med elklipp.

Avbemanning och personal

1951 Fyrplatsen avbemannades, se avbemanning.

Fyrvaktare

 • 1864 - 1873 Anders Jansson
 • 1873 - 1915 Gustaf Jansson
 • 1915 - 1938 Anders Oskar Gustafsson, fyrvaktare
 • 1938 - 1949 Anders Oskar Gustafsson, fyrmästare
 • 1940 - 1940 Alfrida Karolina Färdig Gustafsson, fyrbiträde
 • 1949 - 1969 Nils Andersson
 • 1969 - 1983 Sven Thorvaldsson
 • 1983 - 1986 Hans Palm
 • 1986 – 2003 Anders Andersson

För mer info om de som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Gälleudde

Och sedan

1968 Rött 15,5 m högt nedtill öppet fyrtorn. Lins av 4:e ordningen (500 mm Ø). Elektriskt ljus med AGA-ljus som reserv.

 • Akustisk karaktär: Tyfon 2 ljud var 30 s. (2 + 2 + 2 +24). Styrd av dimdetektor med en strålkastare 500 m V om fyren visande vitt snabblixtsken (Sx 70 / m) med hög ljusstyrka i riktning mot fyren (O-vart). Reserv mistklocka med 2 slag var 30 s.

1985 upphörde mistsignaleringen.

2021 utbjuds fastigheten med hela udden på 30,695 kvm till försäljning.

Nuvarande optik: På fackverksmasten, tidigare använd för dimdetektor, lyser nu en SABIK 350 LED-lykta elklipp, fotocell.

Används ej längre: LLGA 5:e ordningens trumlins (375 mm Ø), elektrisk lampa med gasreserv.

Nuvarande karaktär: LFl(2) 12s 13,5M. Lyshöjd: 16,8 m.

Maskinhuset

Det maskinhus som byggdes 1931 för tyfonen är i gott skick sedan dess. Unikt mycket är bevarat av inredning, material och utrustning. I princip saknas endast tyfonmasten, som flyttats till Jäverö Övre utanför Karlstad.

 • dieselmotor från Bröderna Bruce, Seffle
 • kompressor från Kockums
 • lufttank från Avesta
 • kyltank under golvet

Dessutom ingår fyrteknik från 1950-talet.


Gälleudde Östra

Gälleudde Östra ost om fyren är ett mittledsmärke markerat med lysboj, LFl W 10 s.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Privatägda. Inga övernattningsplatser.
Ägare SjöV äger ny fyrlykta, allt annat privatägt.
Kontaktperson Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Bilväg Vänersborg - fyren ca 20 km. Kör väg 45 norrut från Vänersborg, tag av vid Kleverud och följ strandvägen via Timmervik till Gälleudde. Efter vägbom sista 1,5 km till fots.
Övrigt Den första fyren tändes 1864 och bestod av ett rödmålat bostadshus med fyrtorn på ena gaveln. Nästa fyr det vill säga nuvarande järnfyr uppfördes år 1905 och då byggdes även nuvarande bostadshus. Fyren är ett av Vänerns fyra stora järntorn med öppet järnfackverk. Den har en gjutjärnstrappa upp till den tidstypiska fyraltanen och lanterninen. År 1951 automatiserades fyren med elektricitet och AGA gasreserv.

Mistsignalering ägde rum från 1905 via en urverksdriven klocka som byttes ut mot en tyfon år 1931 och mot en supertyfon 1949. Mistsignaleringsklockan från 1905 hänger i Åmåls hamn. Signalering med supertyfon upphörde 1985 men hela anläggningen finns fortfarande bevarad på platsen.

Skydd enligt lag Ej

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Några f.d. bemannade fyrplatser vid Vänern

Klick i kartan länkar vidare

SkoghallSkoghallRisnäsuddeRisnäsuddeÅsnegrundetÅsnegrundetStavikStavikGunnarsholmenGunnarsholmenStånguddenStånguddenMegrundetMegrundetNavenNavenPålgrundenPålgrundenHjortens uddeHjortens uddeGälleuddeGälleuddeNormansgrundetNormansgrundetGöta älvTrollhätte kanalHammarö SkageHammarö SkageSöökojanSöökojanStranduddenStranduddenLakholmenLakholmenHarnäsuddeHarnäsuddeSjötorpSjötorpBorhallsuddeBorhallsuddeSmörhättanSmörhättanDjuröDjuröGöta kanalVanäsVanäsFjukFjukLidköpingLidköpingMariestadMariestadVänerVätterKomposit.jpg
Bildinformation

Klick i bilden länkar vidare

Vänersborgsviken

Här finns fyrarna och båkarna:

Laddar karta ...


Jfr Vänern, svenskt fyrväsende, vänerlots, fyrljusreflektor, mistsignal, tyfon, järnfyr, lysboj,