Fyrskepp Nr 6 Svenska Björn

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fyrskepp Nr 6 Svenska Björn, svenskt fyrskepp

Fyrskepp Nr 6 Svenska Björn på station Svenska Björn. Ur fyrvaktare Johan Helmer Bäckströms album.

SweFlag.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg

Fyrapparat enligt Stevensons modell. Figur Leif Elsby
Fyrskepp Nr 6 Svenska Björn 1927 som Almagrundet. Foto Lotsverket
Fyrskepp Nr 6 Svenska Björn som Almagrundet. Arkiv Sjöhistoriska
Mistklockan från Fyrskepp Nr 6 Svenska Björn med årtal 1908 bredvid fyren i Jävre. Foto Tomas Berglund 2021.

Ur Minnesalbum 1914-1924

"Fyrskeppet N:o 6 (på position) Almagrundet. År 1913 ombyggdes fyrskeppet n:r 6 vid Eriksbergs Verkstad. Det har en längd av 30,66 m, största bredd av 7,12 m, djupgående med fulla förråd 3,6 m och har en ångmaskin på 310 hästkrafter. För mistsignaleringen finnes 2 stycken Lokemotorer å vardera 10 hästkrafter. Undervattensklocka med tillhörande regleringsverk. Ångankarspel och ångförhalningsvinsch på övre däck. Fyrljuset är Aga. Lysvidden är 11 distansminuter.

Fyrskeppet är utrustat med motorbåt, som vid gott väder tillryggalägger den 11 1/2 distansminuter långa vägen till Sandhamn på 3/4 timme. Utväxling av post sker 2 à 3 gånger i månaden.

Fartyget är ett gott sjöfartyg och som fyrskepp betraktat god isbrytare."

Bygget

1867-1868 byggdes hon i stål på Lindholmens varv i Göteborg till en kostnad av 113 070 kr. Se riksdaler.

  • Deplacement fullt rustad cirka 260 ton. Längd vl cirka 25,0 m. Bredd 7,1 m. Besättning 7 man.
  • För framdrivning saknade hon ursprungligen maskineri och fick då förlita sig till segel.
  • Hon var riggad som skonare och var systerfartyg till fyrskepp Nr 5 Utgrunden.

Enligt Lotsstyrelsen 1872: ”Fartyget för på båda masttopparna ballonger, vilka liksom fartyget är rödmålade. På vardera sidan av fartyget står i vita bokstäver SVENSKA BJÖRN.

  • Fyrfartyg med 2 fasta spegelfyrar
  • Fyrapparaterna: vardera 8 lampor med paraboliska speglar.
  • Fyrljusets höjd över vattenytan: 40 fot (11,9 m).
  • Lysvidd: 10 minuter.

Fyrapparaterna, en på vardera masten, består av 8 st (rovolje)lampor med paraboliska speglar, ordnade kring masten så att de i alla riktningar av horisonten sprider ett någorlunda jämnt fördelat sken. Under disigt väder och tjocka klämtas 3:ne tätt på varandra följande slag med ombord varande klocka. Skott, som under dylika förhållanden hörs, besvaras från fartyget med ringning eller kanonskott.”

Fyrapparaterna var under dagtid nedsänkta i däckshusen vid för- och aktermasten för att få sin omvårdnad i skydd mot väder och sjö. Lanterninerna med fyrapparat var av Stevensons typ tillverkade i England och innehöll vardera 8 rovoljelampor i var sin försilvrade, kardanskt upphängda paraboliska spegel. Lanterninerna var uppbyggda runt masten och löpte i ett styrspår i denna, då de hissades eller halades.

Modifieringar

1879 installerades ångvissla och ångdriven vinsch.

1888 förlängdes hon med 6 m och. Back och däck byggdes om. Ett ångmaskineri på 50 hk från lotsångaren Ring installerades.

1894 installerades ångmistsirén på Lindbergs Mekaniska Verkstad i Stockholm.

1895 utbyttes ångpannan mot en ny på Lindbergs Mekaniska Verkstad i Stockholm.

1913 byggdes hon om på Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg.

1934 utbyttes acetylenljuset mot elektrisk glödlampa. Nautofon och radiofyr installerades.

UrBesättnSvenskaBjörn.jpg

Några ur besättningen på Fyrskepp Nr 6 Svenska Björn. Ur fyrvaktare Johan Helmer Bäckströms album.

Tjänstgöringar

Klick i bild länkar vidare

1868-1875 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Svenska Björn.

1876-1910 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Grundkallen.

1911-1912 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Kopparstenarna.

1913-1966 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Almagrundet.

1967-1970 tjänstgjorde hon som Reserv.

Och sedan

1971 såldes fartyget till privatpersoner.

Klickbar tabell svenska fyrskepp

Fyrskepp Nr 0 Cyklop ___________ Fyrskepp Nr 00 Hermina ________ fyrskepp Nr 1 Finngrunden
fyrskepp Nr 2A Sydostbrotten ___ fyrskepp Nr 2B Almagrundet ____ fyrskepp Nr 3 Grundkallen
fyrskepp Nr 4 Falsterborev _____ fyrskepp Nr 5 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 6 Svenska Björn
fyrskepp Nr 7 Vulkan ___________ fyrskepp Nr 8 Svinbådan _______ fyrskepp Nr 9 Diana
fyrskepp Nr 10A Odin ___________ fyrskepp Nr 10B Fladen ________ fyrskepp Nr 11 Irene
fyrskepp Nr 12 Grepen __________ fyrskepp Nr 13 Kalkgrundet ____ fyrskepp Nr 14 Svinbådan
fyrskepp Nr 15 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna _ fyrskepp Nr 17 Svinbådan
fyrskepp Nr 18 Reserv __________ fyrskepp Nr 19 Norströmsgrund _ fyrskepp Nr 20 Grepen
fyrskepp Nr 21 Trelleborgsredd _ fyrskepp Nr 22 Västra Banken __ fyrskepp Nr 23 Kopparstenarna
fyrskepp Nr 24 Reserv __________ fyrskepp Nr 25 Finngrunden ____ fyrskepp Nr 26 Reserv
fyrskepp Nr 27 Malmö Redd ______ fyrskepp Nr 28 Reserv _________ fyrskepp Nr 29 Ölandsrev
fyrskepp Nr 30 Grundkallen _____ fyrskepp Nr 31 Megrundet ______ fyrskepp Nr 32 Fladen
fyrskepp Nr 33 Sydostbrotten


Jfr fyrskepp, fyrljusreflektor, AGA-ljus, linspendel, kassunfyr, utsjöfyr, mistsignal, solpanel, racon, Svenska Björn.