Fyrskepp Nr 3 Grundkallen

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fyrskepp Nr 3 Grundkallen , svenskt fyrskepp

Ur Olika Typer Af Kongl Lotsverket Tillhörige Fyrfartyg ... 1880

SweFlag.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg

Fyrapparat enligt Stevensons modell. Figur Leif Elsby

Bygge

1863-1864 byggdes hon i ek och fur på kravell på Karlskrona örlogsvarv till en kostnad av 97 817 kr. Se riksdaler.

  • Deplacement cirka 168 ton. Längd vl cirka 23,8 m. Bredd 6,9 m. Besättning 7 man.
  • För framdrivning saknade hon maskineri och fick då förlita sig till segel.
  • Hon riggades som skonare. Hon var systerfartyg till fyrskepp Nr 4 Falsterborev.

1872 Enligt Lotsstyrelsen: ”På sidorna av fartyget, som är rödmålat, står i vita bokstäver fartygets namn: GRUNDKALLEN. Fartygets båda master för på topparna rödmålade ballonger (hissade endast då fartyget låg på sin fyrskeppsstation).

  • Fyrfartyg med 2:ne fasta sken.
  • Fyrapparaterna: vardera 12 lampor med paraboliska speglar.
  • Fyrljusets höjd över vattenytan: 40 fot (11,9 m).
  • Lysvidd: 10 minuter.

Fartyget har 2:ne master och på vardera en fyrapparat, bestående av 12 lampor med paraboliska speglar, varifrån sprids runtom horisonten ett likformigt fast sken. Med ombord befintlig klocka klämtas i disigt väder och tjocka, och signalskott, som under dylika omständigheter höras från i närheten varande fartyg, besvaras med kanonskott från fyrfartyget.”

Fyrapparaterna var under dagtid nedsänkta i däckshusen vid för- och aktermasten för att få sin omvårdnad i skydd mot väder och sjö. Lanterninerna med fyrapparat var av Stevensons typ tillverkade i England och innehöll vardera 12 rovoljelampor i var sin försilvrade, kardanskt upphängda paraboliska spegel. De var satta i två lager med 6 lampor i vardera. Lanterninerna var uppbyggda runt masten och löpte i ett styrspår i denna, då de hissades eller halades.

Modifieringar

  • 1881 försågs hon med ångpanna för drivning av mistlur.
  • 1886 försågs hon med ångdriven vinsch.

Tjänstgöringar

Klick i bild länkar vidare

1864-1875 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Grundkallen.

1876-1883 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Svenska Björn.

1884-1897 tjänstgjorde hon som Reserv.

1898-1900 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Svenska Björn.

1901-1902 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Kopparstenarna.

1902-1903 tjänstgjorde hon som Reserv.

Och sedan

1903 byggdes hon förmodligen om till pråm för tjänstgöring inom Lotsverket.

Klickbar tabell svenska fyrskepp

Fyrskepp Nr 0 Cyklop ___________ Fyrskepp Nr 00 Hermina ________ fyrskepp Nr 1 Finngrunden
fyrskepp Nr 2A Sydostbrotten ___ fyrskepp Nr 2B Almagrundet ____ fyrskepp Nr 3 Grundkallen
fyrskepp Nr 4 Falsterborev _____ fyrskepp Nr 5 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 6 Svenska Björn
fyrskepp Nr 7 Vulkan ___________ fyrskepp Nr 8 Svinbådan _______ fyrskepp Nr 9 Diana
fyrskepp Nr 10A Odin ___________ fyrskepp Nr 10B Fladen ________ fyrskepp Nr 11 Irene
fyrskepp Nr 12 Grepen __________ fyrskepp Nr 13 Kalkgrundet ____ fyrskepp Nr 14 Svinbådan
fyrskepp Nr 15 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna _ fyrskepp Nr 17 Svinbådan
fyrskepp Nr 18 Reserv __________ fyrskepp Nr 19 Norströmsgrund _ fyrskepp Nr 20 Grepen
fyrskepp Nr 21 Trelleborgsredd _ fyrskepp Nr 22 Västra Banken __ fyrskepp Nr 23 Kopparstenarna
fyrskepp Nr 24 Reserv __________ fyrskepp Nr 25 Finngrunden ____ fyrskepp Nr 26 Reserv
fyrskepp Nr 27 Malmö Redd ______ fyrskepp Nr 28 Reserv _________ fyrskepp Nr 29 Ölandsrev
fyrskepp Nr 30 Grundkallen _____ fyrskepp Nr 31 Megrundet ______ fyrskepp Nr 32 Fladen
fyrskepp Nr 33 Sydostbrotten


Jfr fyrskepp, fyrskeppsstation, fyrljusreflektor, mistsignal, tyfon, Nautofon, utsjöfyr, radiofyr, solpanel, racon.