Fyrskepp Nr 18 Reserv

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fyrskepp Nr 18 Reserv, svenskt fyrskepp. Hon byggdes för att vara reservfartyg för fyrskeppen i Öresund och på västkusten.

Fyrskepp Nr 18 Reserv som Fladen. Foto Lotsverket

SweFlag.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg

Fyrapparat enligt Stevensons modell. Figur Leif Elsby
Fyrskepp Nr 18 Reserv 1927. Foto Lotsverket

Bygget

1893-1894 byggdes hon i stål på Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö. Deplacement cirka 194 ton. Längd vl cirka 23,5 m. Bredd 6,3 m. Peke, däckshus midskepps, två master.

  • För framdrivning saknade hon maskineri.

Fyrapparaten var under dagtid nedsänkt i däckshuset vid förmasten för att få sin omvårdnad i skydd mot väder och sjö. Lanterninen var uppbyggd runt masten och löpte i ett styrspår i denna, då den hissades eller halades. Lanterninen med fyrapparaten var av Stevensons typ och innehöll 8 fotogenlampor i var sin försilvrade, kardanskt upphängda paraboliska spegel, parvis ordnade i fyra grupper. Speglarna hade 50 cm diameter.

  • Mistsignalering med ångdriven tyfon. Som reserv fanns en på backen placerad mistklocka. Två mistsignalkanoner var placerade på fördäck. ”Då från fartyget observeras, att fartyg stävar mot grund, avfyras varningsskott.”

Modifieringar

1928 utbyttes spegelapparaten mot lins av 5:e ordningen (375 mm Ø), kardanskt upphängd i sin tyngdpunkt med linspendel och försedd med dalén-ljus.

Tjänstgöringar

1894-1957 tjänstgjorde hon som reserv.

  • Hon låg aldrig någon längre tid vid någon speciell fyrskeppsstation.

Och sedan

1957 togs hon ur tjänst.

1959 såldes hon och gick till skrot.

Klickbar tabell svenska fyrskepp

Fyrskepp Nr 0 Cyklop ___________ Fyrskepp Nr 00 Hermina ________ fyrskepp Nr 1 Finngrunden
fyrskepp Nr 2A Sydostbrotten ___ fyrskepp Nr 2B Almagrundet ____ fyrskepp Nr 3 Grundkallen
fyrskepp Nr 4 Falsterborev _____ fyrskepp Nr 5 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 6 Svenska Björn
fyrskepp Nr 7 Vulkan ___________ fyrskepp Nr 8 Svinbådan _______ fyrskepp Nr 9 Diana
fyrskepp Nr 10A Odin ___________ fyrskepp Nr 10B Fladen ________ fyrskepp Nr 11 Irene
fyrskepp Nr 12 Grepen __________ fyrskepp Nr 13 Kalkgrundet ____ fyrskepp Nr 14 Svinbådan
fyrskepp Nr 15 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna _ fyrskepp Nr 17 Svinbådan
fyrskepp Nr 18 Reserv __________ fyrskepp Nr 19 Norströmsgrund _ fyrskepp Nr 20 Grepen
fyrskepp Nr 21 Trelleborgsredd _ fyrskepp Nr 22 Västra Banken __ fyrskepp Nr 23 Kopparstenarna
fyrskepp Nr 24 Reserv __________ fyrskepp Nr 25 Finngrunden ____ fyrskepp Nr 26 Reserv
fyrskepp Nr 27 Malmö Redd ______ fyrskepp Nr 28 Reserv _________ fyrskepp Nr 29 Ölandsrev
fyrskepp Nr 30 Grundkallen _____ fyrskepp Nr 31 Megrundet ______ fyrskepp Nr 32 Fladen
fyrskepp Nr 33 Sydostbrotten


Jfr fyrskepp, mistsignal, radiofyr, undervattensklocka, fotogen, AGA-ljus, dalén-ljus