Fyrskepp Nr 00 Hermina

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fyrskepp Nr 00 Hermina, svenskt fyrskepp. Sveriges första fyrskepp, utlagt 1831-1831 vid Falsterborev på Sveriges första fyrskeppsstation, 1,5 M SSV Falsterbo fyr, som då var en öppen kolfyr på stentorn. Hermina kom senare att betecknas som fyrskepp Nr 00. Fyrskeppsstationen Falsterborev var därefter tom till 1844 då hon efterträddes av Fyrskepp Nr 0 Cyklop.

SweFlag.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg

Bygget

1826 (sannolikt) byggdes hon i ek i Göteborg. Deplacement 25 läster, dvs cirka 62,5 ton. Hon var en jakt med platt akterspegel, en mast, gaffelriggat storsegel, peke med tre förstagssegel.

Förändringar

1831 inhyrd av Lotsverket försågs hon i Ystad med fyrutrustning, två mindre kanoner för mistsignalering samt ankare och kätting. "Under tjocka, dimma eller sjömörker rings i klocka och avskjuts kanonskott växelvis var 15:e minut." Som fyrljus användes en linslanterna placerad cirka 20 alnar (cirka 12 m) över vattenytan, "synligt på minst två distansminuters avstånd".

Tjänstgöringar

Klick i bild länkar vidare

1831 tjänstgjorde hon vid fyrskeppsstationen Falsterborev.

1831 den 28 juli lades hon ut på 5-6 famnars djup på den nya fyrskeppsstationen med besättning bestående av lotsålderman Martinsson samt tre personer. Hermina var dock i minsta laget och inte helt lämpad för uppgiften att som fyrskepp ligga för ankar i det väder som ibland rådde.

Och sedan

1831 efter intagning i december återställdes hon till sin ägare.


Klickbar tabell svenska fyrskepp

Fyrskepp Nr 0 Cyklop ___________ Fyrskepp Nr 00 Hermina ________ fyrskepp Nr 1 Finngrunden
fyrskepp Nr 2A Sydostbrotten ___ fyrskepp Nr 2B Almagrundet ____ fyrskepp Nr 3 Grundkallen
fyrskepp Nr 4 Falsterborev _____ fyrskepp Nr 5 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 6 Svenska Björn
fyrskepp Nr 7 Vulkan ___________ fyrskepp Nr 8 Svinbådan _______ fyrskepp Nr 9 Diana
fyrskepp Nr 10A Odin ___________ fyrskepp Nr 10B Fladen ________ fyrskepp Nr 11 Irene
fyrskepp Nr 12 Grepen __________ fyrskepp Nr 13 Kalkgrundet ____ fyrskepp Nr 14 Svinbådan
fyrskepp Nr 15 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna _ fyrskepp Nr 17 Svinbådan
fyrskepp Nr 18 Reserv __________ fyrskepp Nr 19 Norströmsgrund _ fyrskepp Nr 20 Grepen
fyrskepp Nr 21 Trelleborgsredd _ fyrskepp Nr 22 Västra Banken __ fyrskepp Nr 23 Kopparstenarna
fyrskepp Nr 24 Reserv __________ fyrskepp Nr 25 Finngrunden ____ fyrskepp Nr 26 Reserv
fyrskepp Nr 27 Malmö Redd ______ fyrskepp Nr 28 Reserv _________ fyrskepp Nr 29 Ölandsrev
fyrskepp Nr 30 Grundkallen _____ fyrskepp Nr 31 Megrundet ______ fyrskepp Nr 32 Fladen
fyrskepp Nr 33 Sydostbrotten