Fjuk

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fjuk, svenska holmar och f.d. bemannad fyrplats i Vättern. Bemannad 1852-1910.

Vättern. På den NO av holmarna Fjuk, 8 M väst om Motala
Vättern karta ritad.jpg
LFl 8s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Fjuk, nya fyren. Foto Esbjörn Hillberg
Fjuk fyrplats 1891 med "nya" och "gamla" fyren (Heidenstammaren). Foto Lotsverket
Fjuk fyrplats 1909. Foto Lotsverket
Fjuk gamla fyr och bostadshuset 1910. Foto Lotsverket
Fjuk från sjön 1923 med betongfyren. Foto Lotsverket
Fjuk och betongfyren sedda från luften. Vykort
Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
498000 C6952 N 58 34, O 14 47 LFl WRG 8s 12 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1852 1910 1910 1910 9,4 18,5


Fyren tändes

1851-1852 anlades fyrplatsen. Ett i trä cirka 15 m högt, koniskt, rödmålat torn, med lanternin för 45 cm Ø spegel för sideralsken, med oljelampa. Ritad av C F Carlsson. Bostadshus och uthus ritade av C Sandell. Fjuk var tvillingfyr till Hjortens udde i Vänern.

Enligt Underrättelser 1852

FJUK. Stillastående Ledfyr.

Lat. N. 58°32'28”. Long. O. om Ferrö 32°57'15”. Long. O. om Greenwichs meridian 14°47'30”.

Under loppet af innevarande år skall ett 45 fot högt fyrtorn af trä, i sexhörnig form samt rödfärgadt, uppföras på den lilla och kala klippan Fjuk, Belägen uti Wettern, midt emellan Motala köping och Carlsborgs fästning. Fyrapparaten, hvilken kommer att anbringas uti lanternin å tornet och på 46 fots höjd öfver grunden, blifver en siderallampa med försilfradt sken, så inrättad, att den skall sprida sitt ljus i alla direktioner. I klart väder nattetid bör fyrljuset, hvars höjd är beräknad till ungefärligen 80 fot öfver vattenytan, blifva synligt på 2 à 2 ½ mils afstånd samt gifva en god rättelse för seglationen på Wettern. Denna fyrbyggnad skall, om ej oförutsedda hinder möta, blifva färdig och tändas i September månad detta år. Pl. VI.

1858 byggdes en vågbrytare till hamnen.

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Spegelfyr med fast sken. Lat. N. 58° 32’,5. Long. O. 14° 47’,5.

 • Fyrapparaten: sideralsken med fotogenlampa.
 • Fyrljusets höjd över vattenytan: 68 fot (20,4 m).
 • Fyrtornet: av trä, rött
 • Lysvidd: 8 till 10 (distans)minuter.
 • Grundens höjd över vattenytan: 24 fot (7,2 m).
 • Lysfält: runt horisonten.
 • Tornets höjd från grund: 49 fot (14,7 m).

Ön Fjuk, varpå fyrtornet är uppfört, ligger i sjön Vättern, nära mittemellan Motala köping och Karlsborgs fästning. Ön är kal, varför såväl det rödfärgade tornet, som fyrbetjäningens ävenledes rödfärgade, NV från fyren belägna hus, är goda dagmärken. Fyrinrättningen anbringades 1852.”

1872 utbyttes oljelampan för rovolja mot fotogenlampa med veke.

Fyr Nr 2

1889 ersattes fyren med, nyuppfört på boningshusets tak, en lanternin innehållande lampa och lins av 5:e ordningen (375 mm Ø).

1903 installerades von Otters klippapparat med urverk och lod, lodvikt 51 kg.

Fyr Nr 3

1909 byggdes i betong ett 9,1 m högt runt torn med fyrkur i järn innehållande AGA-ljus och 4:e ordningen (500 mm Ø) dioptrisk trumlins.

 • Fyrtornet målat vitt.
 • Optisk karaktär: B WRG 8 s 8 M. Ljusstyrka: W 480 cd, R 120 cd, G 60 cd.

Lotsbarnskola

1901-1906 hade Fjuk lotsbarnskola. Lärare var:

 • 1901-1906 Augusta Lindgren

Avbemanning och personal

1909 Fyrplatsen avbemannades, se avbemanning.

 • Bostadshus med lanternin monterades ner och flyttades till Vadstena.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Fjuk

Erik Zetterblad var tillsyningsman på Fjuk 1930-1966

Och sedan

1977 utbyttes AGA-ljuset mot solpaneldrift.

Nuvarande optik: 4:e ordningen (500 mm Ø) dioptrisk trumlins.

Nuvarande karaktär (2000): LFl WRG 8 s 8 M. Lyshöjd: 18,5 m.

Ur Fyrhandboken

Vägbeskrivning Fjuk är egentligen det gemensamma namnet på öarna Skallen, Boholmen/Mellön och Jällen som ligger i Vättern belägna c:a 7 nm väster om Motala och c:a 10 nm öster om Karlsborg. Fyren finns på Skallen. Inga reguljära båtförbindelser
Kontaktperson besök Göran Sundström, Karlsborg, 0505-106 37, 44081, 0706-494592 även Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000
Skydd enligt lag Ön tilllsammans med närliggande öar är naturskyddade
Ägare SjöV
Fyrplatsbostäder Inga övernattningsplatser
Övrigt När fyren byggdes 1852 uppfördes samtidigt också bostadshus och uthus. Fyren var ett 15 m högt åttakantigt, vitmålat, koniskt trätorn som ritades av Nils Gustaf von Heidenstam. Fyren var tvilling med Hjortens uddes fyr i Vänern och av samma typ som den något högre fyren Malören i Bottenviken. Fjuk och Hjortens udde behövdes då sjöfarten på de stora sjöarna hade ökat markant sedan man öppnade Göta kanal 1832. Fjuk bemannades med 2 man, tändes i september 1852, klassificerades som stillastående ledfyr och dess sken syntes 2-2½ mil vid klart väder. År 1887 utökades bemanningen till 3 personer och med familjemedlemmar bodde då 17 personer på den lilla ön

Lampan för rovolja byttes år 1872 ut mot en envekig fotogenlampa (förbrukning 8 cl/tim) med föränderlig bränsleyta. År 1889 byggdes en lanternin på bostadshusets tak och man installerade där en 5:e ordn.(375 mm) dioptrisk trumlins 4 fack á 90° med catadioptrisk krona (5 ringar) och krans (3 ringar) samt en ny envekig fotogenlampa (förbrukning 7 cl/tim) med föränderlig bränsleyta. Den gamla fyren släcktes men revs inte förrän 1891. År 1903 installerades en von Otters klippapparat med 4,5 timmars urverk och lod (vikt 51 kg). År 1909 byggdes nuvarande 9,4 m höga betongfyr som automatiserades med AGA-ljus (pilotlåga 0,4 l + drift 2,5 l). År 1977 ersattes AGA-utrustningen med elektronik och två solpaneler.

År 1909 då betongfyren byggdes, revs och borttransporterades alla hus. Bostadshuset flyttades in till Sjögatan 25 i Vadstena men det är mycket förändrat

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Norra delen av Vättern

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Vättern, svenskt fyrväsende, sideralsken, spegelfyr, fotogen, Heidenstam, C F Carlsson, C Sandell, klippapparat, Hjortens udde, solpaneldrift