Fjordskär

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fjordskär, svensk ledfyr och f.d. stångmärke, f.d. bemannad fyrplats i Kungsbackafjordens södra del, V om inloppet, vid Onsalahalvön. Kattegatt, Västerhavet. Bemannad 1882-1906 (1908?).

V om inloppet till Kungsbackafjorden. Stångmärke "med visare eller arm, rödfärgadt, tjenar till rättelse vid inseglingen till Kongsbacka fjord och lemnas då om babord".
Nidingen karta ritad.jpg
Fl 3s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.
Fjordskär. Foto Thea Karlsson.
Fyrplatsen Fjordskär. Foto Lotsstyrelsen.
Fjordskär från SV 1927. Foto Lotsstyrelsen.
Fjordskär 1927. Foto Lotsstyrelsen.
Stångmärkena Fjordskär, Ramnö kummel, Matskär, Valö samt Känsö känningstorn. Ur Underrättelser 1852.
Fjordskär. Foto E Hillberg.
Fjordskär. Foto E Hillberg.
Fjordskär. Foto CL.
Fjordskär vykort.
AGA-ljus med tvåstrålebrännare, klippventil och linshölje med solventil. Figur Leif Elsby.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
745700 C 0674 N 57° 21, O 12° 01 Fl WRG 3s 7,4 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1882 1954 1979 1906 (1908?) 10


Ur Underrättelser 1852

FJORDSKÄRET. Under Mönsters eller Onsala lotsplats. Stångmärke med visare eller arm, rödfärgadt, 40 fot högt, stående på 9 fots hög grund. Tjenar till rättelse vid inseglingen till Kongsbacka fjord och lemnas då om babord. Lat. N. 57°21'. Pl. XV.

Fyren tändes

Fyren kom till för att underlätta ankring i Kungsbackafjorden. Fyrön var låg, kal och en av de minsta i Sverige till ytan.

1882 anlades fyrplatsen. Ett i trä kombinerat fyr- och boningshus med fyrfönster på båda gavlarna.

  • Huset stod på en hög stensockel, källaren, som inrymde fotogenförråd, matkällare och vedförråd. Ritat av Emil Karlsson.
  • Träbyggnaden tillverkad av snickerifabrik Bark & Warburg i Göteborg. Huset rött men gaveln ut mot fjordens öppning målad vit. Fyren tändes första gången 6 oktober.
  • I fönstret ut mot fjordens öppning placerades lins av 4:e ordningen (500 mm Ø), 1 fack à 90º , fotogenlampa. Facket hade förut suttit i Vinga norra fyrtorn (från 1854).
  • I fönstret in mot fjorden placerades en parabolisk spegel med fotogenlampa.
  • Fyrplatsen bemannades av fyrmästare och fyrvaktare. De hade med sig sina respektive familjer. Fyrplatsen saknade hamn. Båten hissades upp i dävert då den inte användes.

1884 flyttades linsfacket av 4:e ordningen till fönstret mot norr (in mot fjorden). I fönstret mot syd sattes en ny linsapparat av 4:e ordningen. Denna försågs med en von Otters klippapparat, driven av urverk och lod.

  • Huset förankrades i berget med järnstänger för att bättre klara översköljning av sjö och storm.

1886 byggdes en vågbrytare tvärs över hela ön och som omslöt södra gaveln på huset.

1892 byggdes en vattencistern placerad i källaren.

1896 byggdes en brygga för båten.

Avbemanning och personal

1906 utbyttes fotogenlamporna mot AGA-ljus.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Fjordskär

Och sedan

1908 släcktes fyrarna i huset. Huset nedmonterades.

  • En åttakantig fyrkur uppfördes på vågbrytaren. Kuren innehöll AGA-ljus försett med en lins av 3:e ordningen (1000 mm Ø) riktad ut från fjorden samt en lins av 6:e ordningen (300 mm Ø) riktad in mot fjorden.
  • Linsen av 3:e ordningen hade tidigare suttit i fyren Ölands Norra Udde.
  • Huset återuppfördes på Vinga och blev där boningshus för lots.

1911 försågs AGA-fyren med solventil.

1954 utbyttes den åttkantiga fyrkuren mot en rund fyrkur i plåt.

  • Optisk karaktär: Bx 3 s 8,2 M. Lyshöjd: 10 m. "Vit fyrkur på stort, grått murverk".

1979 utbyttes AGA-ljuset mot elektrisk glödlampa.

199? försågs fyren med solpaneldrift.

Nuvarande optik: 6:e ordningen (300 mm) dioptrisk trumlins av akryl 360° (Tideland ML-300). 2x10W 10,3V glödlampa, elklipp, fotocell. Solpanel, batterier

Nuvarande karaktär: Fl WRG 3s 7M. Lyshöjd: 10,0 m.

Länkar

Klicka på länken: Hemsida

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Togs bort 1908 och uppfördes som lotsbostad på Vinga
Ägare SjöV
Kontaktperson Stefan Lundberg, ordf. 070-942 69 40; Thomas Larsson 073-0629536. Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Fyren ligger på en mycket liten granitklippa i Kungsbackafjorden rätt nära Gottskär
Övrigt Det är svårt att förstå att familjerna kunde leva tilsammans i det lilla fyr- och bostadshuset på den mycket utsatta klippan där det inte ens fanns någon växtlighet. Fyrplatsen bestod av ett rödmålat fyr- och bostadshus av trä som hade vit södervägg och vita knutar. I vindsvåningen fanns ett fyrrum med fönster på bägge gavlarna där ljusen installerades. På sydsidan av huset byggdes en stor 6 meter hög vågbrytare.

År 1884 byttes linsen i Yttre fyren (riktad mot söder) mot en ny 4:e ordn.(500 mm) dioptrisk trumlins 1 fack á 60° med katadioptrisk krona (6 ringar) och krans (3 ringar) samt 1 fack á 60° katadioptrisk spegel (9 prismor), den tidigare fotogenlampan bibehölls. Den tidigare 4:ordn. linsen från Yttre fyren flyttades samtidigt till Inre fyren (riktad mot norr) som också fick en tvåvekig fotogenlampa med föränderlig bränsleyta. Sommaren 1906 installerades AGA ljus i båda fyrarna. Samtidigt avbemannades fyrplatsen och ansvaret överfördes på personalen vid Nidingen. Fjordskär var endast bebodd under 24 år.

År 1908 togs båda fyrarna bort och ersattes av en åttakantig vit fyrkur av järn som placerades uppe på den 6 m höga vågbrytaren varvid ljusets höjd ökade från 9 till 10 m. I fyren monterades dels en 3:e ordn.(1000 mm) dioptrisk trumlins 1 fack á 72° (kom från Ölands Norra) dels en 6:e ordn.(300 mm) dioptrisk trumlins 1 fack á 60° samt AGA ljus. Huset monterades ner och flyttades till Vinga där det blev bostad för överlotsen. År 1911 installerades även en solventil (totala gasförbrukningen blev 2,9 l/tim). År 1954 uppfördes en modern rund vit fyrkur i plåt och den tidigare fyrutrustningen flyttades över till den nya fyren. År 1979 helautomatiserades fyren.

Skydd enligt lag ej

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Kattegatt

Klicka här för att se fyrarna i Kattegatt.


Jfr Kattegatt,Västerhavet, svenskt fyrväsende, AGA-ljus, solpaneldrift, Emil Karlsson, Bark & Warburg, träfyr, Vinga, Ölands Norra Udde, Nidingen, Malö