Faludden

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Faludden, äldre namn "Stockvik", svensk f.d. lotsplats, stångmärke och bemannad fyrplats på Gotlands östra kust, på en udde NO om Hoburg. Mellersta Östersjön. Bemannad 1867-1965. Tidigare benämnd Stockvik.

Gotland. Faludden är flack och utskjutande med ett rikt fågelliv. Utanför sträcker sig det långa Faluddsrevet. Tidigare låg på udden ett sjömärke, 24 fot högt, rödmålat och försett med ett vitt kors på toppen, till rättelse för insegling till Stockviks lotsplats. 

FaluddenStrip1872.jpg

Förtoning över Faludden. Ur Beskrifning 1872.


Faludden karta ritad.jpg
Oc(3) 15s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby.
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.
Faludden. Foto Esbjörn Hillberg.
Faludden fyr och mistsignal. Vykort.
Faludden från SO 1925. Foto Lotsverket.
Faludden från SV 1925. Foto Lotsverket.
Faludden med maskinhus 1925. Foto Lotsverket.
Faludden. Foto UV.
Faludden. Foto UV.
Faludden med vraket av S/S Koit strax vänster om fyren. Koit fick brand ombord, sattes på grund vid Faluddens fyr 1931. Vykort.
Sjömärket som fanns här före fyren ses på tredje raden, längst till vänster, betecknat "Stockvik". Plansch från 1852.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
422000 C 7204 N 57 00, O 18 24 Oc(3) 15 s 17 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1867 1867 1965 1965 11,3 10,4


Ur Underrättelser 1852

STOCKVIK eller FALUDDEN. Stångmärke, rödfärgadt, med hvitmåladt kors på toppen, är 24 fot högt och står på 16 fots hög grund. Tjenar till rättelse vid inseglingen till Stockvik, under hvilken lotsplats detta märke hörer. Lat. N. 56°59'. Long. 18°22' ost om Greenwich. Pl. XIV.

Området och vrak

1901 strandade ångaren Helios.

1965 strandade i klart väder och i åsyn av fyrbetjäningen det danska motorfartyget Idalith på Faluddsrevet. Fyrbetjäningen försökte förgäves påkalla fartygets uppmärksamhet om den nalkande faran.

Fyren tändes

1867 anlades fyrplatsen på Faludden på Gotlands sydöstra kust. Ett i järn cirka 11 m högt tiokantigt i rött målat fyrtorn försett med lanternin och fyrapparat med 3:e ordningens lins. Ritat av A T Gellerstedt.

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Linsfyr med fast, rött sken. Lat. N. 56° 59’,8. Long. O. 18° 25’,7.

  • Fyrapparaten: 3:dje ordningens lins-.
  • Fyrljusets höjd över vattenytan: 35 fot (10,5 m).
  • Fyrtornet: av järnplåt, rött.
  • Lysvidd: 8 (distans)minuter.
  • Grundens höjd över vattenytan: 7 fot (2,1 m).
  • Lysfält: från NV över, N O, S till SV.
  • Tornets höjd från grund: 38 fot (11,4 m).

Fyrinrättningen är anlagd på Faludden, som i ostlig riktning skjuter ut från Gotlands sydöstra kust. I linsapparaten, av 3:dje ordningen, åstadkommes dess röda fasta sken medelst röda lampglas. Fyrtornet samt de näraliggande bonings- och uthusen äro rödmålade. Vid fyrplatsen finns kanoner och gonggong, varmed signaleras under tjocka. Enkla skott tjäna att varna fartyg, som kommer kusten för nära. Ljudsignaler, som i tjocka hörs, besvaras med 2:ne tätt på varandra följande skott. På yttersta ändan av det från udden utskjutande revet står på 1 ½ minuts avstånd från land en större prick med svart topptecken. I närheten av fyrinrättningen finns livräddningsbåt och raketapparat för skeppsbrutnas räddande. Fyrbyggnadsarbetena utfördes 1867 och på hösten samma år tändes fyren första gången.”

1873 erhöll fyrplatsen två mistsignalkanoner.

Fotogen

1885 utbyttes rovoljelampan mot fotogenlampa med veke.

1892 byggdes ett fotogenförråd.

Lux-ljus

1907 utbyttes fotogenlampan med veke mot Lux-ljus försett med intermittenshylsa.

1908 erhöll fyrplatsen en mistsignalkanon "av kommendör Engströms konstruktion". Kanonen hade tidigare stått på Holmögadd. Ett fotogenförråd byggdes.

1915 utbyttes mistsignalkanonerna mot en kompressordriven mistsirén.

1940 utbyttes mistsirénen mot en tyfon.

Elektriskt ljus

1946 elektrifierades fyren och mistsignalstationen.

Avbemanning och personal

1965 automatiserades fyren.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Faludden

Och sedan

1965 Optisk karaktär: Int(3) W 15 s 17 M. Ljusstyrka: W 32 000 cd.

  • Akustisk karaktär: Tyfon 3 ljud var 60 s (2,5 + 3 +2,5 + 3 +2,5 + 46,5). Mistsignalen var tvåtonig, dvs avgavs med två samtidiga toner (ca 210 Hz och ca 260 Hz).
  • Tornet målat vitt.
  • Den 15 oktober var de två nyinstallerade dimdetektorerna injusterade och de nya dieselaggregaten för reservkraft inkörda. Övervakningen av Faludden togs över från Hoburgs fyrplats genom fjärrmanövrering.

19?? stängdes mistsignaleringen.

Nuvarande optik: Originallinsen används fortfarande, linshöjd: krona 585, trumma 680, krans 306 = 1573 mm. 2x1000W 120V glödlampa (reserv 2x60W 10,3V), elklipp, fotocell. Landkabel, batterier

Nuvarande karaktär: Oc(3) 15s 17 M. Lyshöjd: 10,4 m.

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, Fb, sem.-vik. halva semestertiden
Klass Fyrplats klass: II. Dyrortsgrupp: A.
Fyrinrättningen Fotogenglödljus, lins 3:e ordningen. Tyfon, 2 st. 9 hkr. Ellwe-Dieselmotorer. Vitt, 11,3 m. högt fyrtorn av järn. Fyren anlagd år 1867.
Läge och natur Fyrplatsen är belägen på Gotlands östra kust. Ringa växtlighet, emedan marken består av småsten och sand. Planteringsland för Fm och Fv.
Bostäder Fm 3 rum och kök., Fv 2 rum och kök, Fb 2 rum och kök. Sem.-vik, särskild bostad. Gemensamt badrum. Samtliga bostäder försedda med värmeledning, vatten och avlopp.
Kommunikationer Ingen tjänstebåt. Landsväg, 9 km. till Burgsviks samhälle. Tågförbindelse Burgsvik-Visby.
Postanstalt Burgsvik. Väg dit: 9 km. landsväg
Skola B3-skola i Skoga 7 km. från fyrplatsen. Realskola i Visby. Inackorderingsbidrag obekant, emedan för närvarande (1943) inga skolpliktiga barn finnas på fyrplatsen.
Övrigt Nytt boningshus för Fm byggdes år 1941. År 1942 moderniserades det gamla bostadshuset för Fv och Fb samt inrättades 1 rum med kokspis för se.-vik.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Fyrmästarbostaden ägs av Fortifikationsverket. Inga övernattningsplatser.
Ägare Fortifikationsverket äger numera även fyren
Kontaktperson Fortifikationsverket Eskilstuna 010-4444 000.
Vägbeskrivning Bilväg Visby - Faludden 85 km. Kör väg 140 söderut från Visby, därefter via Fide och Öja till Faludden.
Övrigt Innan nuvarande fyr uppfördes 1867 fanns ett ca 8 m högt rödmålat sjömärke av trä med ett vitt kors på toppen vid den närbelägna Stockviks lotsplats. Man hade också funderat på att anlägga en dubbelfyr på Faludden för att lättare skilja den från fyrarna på Östergarn och Hoburg.

År 1885 byttes lampnäbben för rovolja i moderatörlampan ut mot en trevekig lampnäbb för fotogen (förbrukning 45 cl/tim). Samtidigt monterades 4 mässingsramar med röda glas framför kronan och 4 mässingsramar med rött glas framför trumman och kransen. År 1907 installerades luxljus samt intermittentapparat bestående av ett urverk med lod som drev en höj- och sänkbar cylinder (Lyth) varvid mässingsramarna med de 8 röda glasen togs bort. I början av 40-talet installerades troligtvis Dalénljus och år 1946 elektrifierades fyren.

Området där fyren är belägen är omgärdat med staket och är militärt skyddsområde. Fyren kan endast besökas efter speciellt tillstånd från Försvarets Radioanstalt (FRA) tel 08-4714600, fax 08-4714850.

Skydd enligt lag Byggnadsminne 1935. Statligt byggnadsminne 1978, fyren samt år 2000 hela fyrplatsen. Militärt skyddsområde

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Gotland södra delen

Klicka här för att se fyrarna på Gotland södra delen.


Jfr Mellersta Östersjön, svenskt fyrväsende, Gotland, fyroptik, sfärisk spegel, mistsignal, tyfon, fotogen, Lux-ljus, intermittenshylsa, A T Gellerstedt, sjöräddning, järnfyr.