Fårö

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fårö, svensk ö och f.d. bemannad fyrplats på östra udden, Holmudden, av Fårö, norr om Gotland, Mellersta Östersjön. Bemannad 1847-1977.

Gotland. Fyrskenet är (1961) helt eller delvis skymt av skog i riktning V och NV till 140 grad.

FåröStrip1872.jpg

Förtoning över Fårö. Ur Beskrifning 1872.


Fårö karta ritad.jpg
Iso 8s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Fårö. UV.
Fårö. UV.
Fårö fyrby. Arkiv Svenska Fyrsällskapet.
Fårö. Foto Leif Elsby.
Fårö som spegelfyr 1872. Figur Leif Elsby.
Spegelapparat på Fårö år 1872 gav blänk. Figur Leif Elsby.
Gamla urverket Fårö bytt 1891, för spegelapparat. Arkiv Lotsverket.
Nya urverket Fårö bytt 1891, för lins. Arkiv Lotsverket.
Nya urverket Fårö bytt 1891, för lins. Arkiv Lotsverket.
Fårö. Foto Leif Elsby.
Fårö. Vykort.
Fårö. Vykort.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
411700 C 7162 N 57 58, O 19 21 Iso WR 8 s 16,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1847 1847 1976 1977 30,3 30,6


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Fårö fyr. Belägen på Fåröns nordöstra udde, Gotland.

Fyren byggdes år 1847, moderniserades år 1907.

Den 25 april 1893 besöktes fyren av Prins Oskar Bernadotte. Vägföret var ej det bästa och på hans rekommendation blev väg byggd ut till fyren."

Fyren tändes

1846-1847 anlades fyrplatsen. Ett i sten cirka 30 m högt runt torn med lanternin och spegelapparat.

Fyrapparat med 12 stycken paraboliska speglar, vardera med en oljelampa. 3 lampor monterade på var sida av en kvadratisk järnställning, omgående, omloppstid 8 minuter, urverk med lod, lodvikt 25 kg.

Enligt Underrättelse 1848

Underrättelse om Svenska Fyrarne efter Kongl. Förvaltningens Af Sjö-Ärendena Beslut, Utgifven Af Lots-Direktörs-Embetet i Febr. 1848

"Fårö. Omgående Spegelfyr.

Lat. N 57° 57'25". Long. O. om Ferrö 37° 32'30". Long O. om Greenwichs meridian 19° 22'45"

Fyrtornet af sten, uppfördes under åren 1846 och 1847 till 80 fots höjd från grunden till altanen på N.O. udden eller den så kallade Holmudden. Till åtskillnad från stenkolsfyren på Östergarnsholmen inrättades fyren på Fårön till en omgående spegelfyr, hvilken gifver fyra jemnstarka sken eller blinkar af omkring 30 sekunders varaktighet hvardera under en omloppstid af åtta minuter, med en och en half minuts mörka mellantider. Fyrlågan brinner på 103 fots höjd öfver vattnet, är synlig i alla väderstreck från N.V.Nord och Ost öfver till S.V. på kompassen och bör i sigtbart väder synas på 3 1/2 mils afstånd och derutöfver. Denna fyrs lysningsapparat är lika med fyrens på Gottlands södra udde (=Hoburg). "

Enligt Underrättelser 1852

FÅRÖ. Omgående Spegelfyr.

Lat. N. 57°57'25". Long. O. om Ferrö 37°32'30”. Long. O. om Greenwichs meridian 19°22'45”.

På nordöstra udden af Fårön, eller den så kallade Holmudden, uppfördes åren 1846 och 1847 ett rundt fyrtorn af sten, hvarå anbragtes en omgående lysningsapparat, bestående af 12 stycken polerade speglar, placerade 3:ne på hvar sida af en medelst ett utvexlingsverk omgående, qvadratisk ställning, hvilken fullbordar sin omloppstid på 8 minuter, hvarunder frambringas fyra lika starka sken af omkring 30 sekunders varaktighet med 1 ½ minuts mörka mellantider. Fyren tändes första gången den 21 Oktober sistnämnda år. Tornet, som är hvitrappadt ofvanom dess nedra afsats och står på 12 fots hög grund, har 80 fot till altanen. Fyrljuset brinner på 103 fots höjd öfver vattenytan, upplyser horisonten i alla väderstreck från N.W. nord och ost öfver till S.W. på kompassen och bör i sigtbart väder synas på 3 ½ à 4 mils afstånd. Pl. II.

Enligt Beskrifning 1872

Beskrifning öfver Svenska Fyrarne, med kort underrättelse om fyrväsendets uppkomst och utveckling. Enligt Kongl. Maj:ts Nådiga beslut utgifven. 1872

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Omgående spegelfyr med blänk. Lat. N. 57° 57’,4. Long. O. 19° 22’,6.

 • Fyrapparaten: 12 st oljelampor med paraboliska speglar.
 • Tornets höjd från grund: 91 fot.
 • Fyrljusets höjd över vattenytan: 103 fot.
 • Fyrtornet: av sten, vitt.
 • Lysvidd: 14 à 16 (distans)minuter.
 • Grundens höjd över vattenytan: 12 fot.
 • Lysfält: från NV över N, O och S till SV.

Fårö eller Gotlands norra uddes fyr ligger på Fåröns nordostliga udde, den sk Holmudden. Fyrapparatens 12 lampor med paraboliska speglar är fästade 3 på var sida av en kringgående fyrkantig ställning, vars omloppstid är 8 minuter, varunder fyren visar 4 starka sken, vardera av omkring ½ minuts varaktighet, med mörka mellantider av omkring 1 ½ minut. Mellan SV och NV skyms fyren av skogen på Fårön. Sydvart om tornet ligger fyrbetjäningens rödmålade boningshus. Väster om fyren, i den sk Eikeviken, är en räddningsbåt stationerad. Fyrinrättningen anlades 1846 och 1847, och sistnämnda år tändes fyren första gången.”

Fotogen

1882 utbyttes rovoljelamporna mot fotogenlampor med veke.

1886 erhöll fyrplatsen en mistsignalkanon av "av kommendör Engströms konstruktion" inklusive kanonskjul och kruthus.

Linsfyr

1891 utbyttes spegelapparaten mot lins av 1:a ordningen. Lanternin och bröstmur byggdes om.

Lux-ljus

1907 utbyttes fotogenlampa med veke mot Lux-ljus. Fyrplatsen erhöll ytterligare en mistsignalkanon av "av kommendör Engströms konstruktion". Denna erhölls från Ölands Södra Udde.

1925 flyttade fyrmästaren in i ett nytt boningshus.

 • Detta hade flyttats från Östergarnsholm, där det bebotts av fyrmästaren där.

1927 utbyttes en av mistsignalkanonerna mot en mistsignalkanon "av kommendör Engströms konstruktion" erhållen från Utklippan.

1934 utbyttes mistsignalkanonerna mot en knallsignalapparat.

Elektriskt ljus

1948-1949 uppfördes ett maskinhus för en tyfonanläggning. Knallsignalapparaten utbyttes mot tyfon.

 • Optisk karaktär: B W 20 s 16 M. (2 + 18). Elektriskt ljus. Ljusstyrka: W 360 000 cd.
 • Akustisk karaktär: Tyfon 3 ljud var 120 s (2,5 + 4,5 +2,5 + 4,5 +2,5 + 103,5).
 • Fyrtornet målat vitt.

Radiofyr

1957 installerades cirkulär radiofyr.

1976 automatiserades fyren.

Avbemanning och personal

1977 avbemannades fyrplatsen, se avbemanning.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Fårö

Och sedan

1992 stängde Sjöfartsverket 25 av sina 38 radiofyrar, dvs 13 stycken behölls i drift.

 • Sändningarna med radiofyr på Fårö stängdes.

19?? stängdes mistsignaleringen.

Nuvarande optik: 4:e ordningen (500 mm Ø) dioptrisk trumlins 320°, med 1000W 120V glödlampa (reserv 2x60W 10,3V). Elklipp. Landkabel, batterier

Nuvarande karaktär: Iso WR 8 s 16,5 M. Lyshöjd: 30,6 m.

3D-bilder ritade av Samuel Hedlund

Fårö Fyr 1.jpg Fårö Fyr 2.jpg Fårö Fyr 3.jpg Fårö Fyr 4.jpg Fårö Fyr 5.jpg Fårö Fyr 6.jpg

Länkar

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, Fb, sem.-vik. halva semestertiden.
Klass Fyrplats klass: II. Enslighetsklass: I. Dyrortsgrupp: A.
Fyrinrättningen Fotogenglödljus, lins 1:a ordningen. samt knallsignalering. Fyrtornet, byggt av sten, är 31,5 m. högt inkl. lanterninen.
Läge och natur Fyrplatsen är belägen på Fåröns nordöstra udde och är omgiven av skog från SV till N. Fårön är 24 km lång och 12 km bred.
Bostäder Fm 3 rum och kök, Fv 3 rum och kök, Fb 2 rum och kök. Inga bekvämligheter.
Hamn Ingen.
Kommunikationer Bil eller cykel till Broa Fårö 24 km. Färja Broa-Fårösund 2 km. Buss och tåg Fårösund-Visby 60 km.
Postanstalt Fårö. Väg dit: Landsväg från fyrplatsen, 16 km.
Handelsbod Eke. Väg dit: 9 km landsväg från fyrplatsen.
Skola Närmaste folkskola är belägen 10 km från fyrplatsen (B1-skola). Realskola Slite köping, 55 km.
Övrigt Gott dricksvatten.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Tre hus (4 rum + kök, 2 rum + kök resp. 2 rum + kök) disponeras av SjöV fritidsnämnd
Ägare SjöV äger fyren och alla byggnader
Kontaktperson besök Ingvar Söderdahl, 0498-400016. Jan Ströberg 0708-949694, 0498-271523. Sjöfartsverket, Norrköping 0771-63 00 00.
Vägbeskrivning Bilväg Visby - Fårösund (väg 148) därefter bilfärja till Fårö och bilväg till fyren på nordöstra delen av Fårö, totalt c:a 70 km (taxi finns på Fårö). Bilfärjan är gratis och går i stort sett varje halvtimme dygnet runt.
Övrigt Fyren som tändes 1847 klassificerades som omgående spegelfyr och dess sken syntes 3½ mil vid klart väder. Fyrapparaten var identisk med den som installerades på Hoburg, då kallad Gotlands Södra Udde. Rovoljelamporna utbyttes år 1882 mot 12 envekiga fotogenlampor för konstant nivå (s.k Nivålampor). År 1891 monterades en 1:a ordningen (1840 mm) dioptrisk planlins med bulls-eye och inslipade ringar 12 fack á 30°, F Barbier & Cie 1891, roterande på 4 koniska stålhjul, urverk med lod samt en femvekig fotogenlampa för konstant nivå. År 1907 fick fyren lux-ljus varvid ljusstyrkan ökades från 58.000 till 138.000 Hefnerljus. Linsen av 1:a ordningen byttes mot nuvarande lins av 4:e ordningen år 1976. Nuvarande fyrmästarbostad har tidigare funnits på Östergarns fyrplats.

År 1886 monterades en mistsignalkanon av Engström typ, år 1907 uppsattes en ny Engströmkanon som kom från Ölands södra Udde och år 1927 uppsattes en ny mistsignalkanon som tidigare funnits på Utklippan medan den tidigare kasserades. År 1934 uppsattes en knallsignalapparat som ersatte kanonerna och år 1949 installerades en tyfon. En av de gamla mistsignalkanonerna finns fortfarande kvar på fyrplatsen

Skydd enligt lag Statligt byggnadsminne 1935, fyren och hela fyrplatsen 2000.

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Gotland norra delen

Klicka här för att se fyrarna på Gotland norra delen.


Jfr Mellersta Östersjön, svenskt fyrväsende, Gotland, Lotsverket, spegelfyr, fyrljusreflektor, mistsignal, tyfon, radiofyr, Kullen.