Enskär Gryt

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Enskär Gryt, svensk känningsbåk och obemannad ledfyr i Mellersta Östersjön, Gryt skärgård. (Enskär Karlshamn: se Enskär Karlshamn. Finska Enskär Isokari: se Enskär Isokari)

I leden Arkö - Häradskär (se nedan), V om farleden.  
Häradskär karta ritad.jpg
Fl 3s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Båk.jpg Symbol fyr.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby
Enskär Gryt. Foto Åke Olofsson
Laddar karta ...


Enligt Underrättelser 1852

ENSKÄR . Känningsbåk af trä, rödfärgad. Lat. N. 58°40'47”. Long. O. om Ferrö 35°37'20”. Long. O. om Greenwichs meridian 17°27'45”.

Båken, bestående af en fyrkantig byggnad med hög och spetsig takresning, har 30 fots höjd. Från takets spets uppgår en hjertspira med hvitmålad tunna på toppen, hvars höjd öfver grunden är 64 fot. Båken står på 40 fots hög grund och är synlig på 2 à 2 ½ mils afstånd. Tjenar till rättelse för inlöpande till Hartzö och Nyköpings farvatten. Pl X.

Fyrplatsen

WGS-84 Lat. N 58 18,7. Long. E 16 58,2. Sv. Nr. 511300. Int. Nr. C6976

1896 anlades fyrplatsen. Veklampa

1940 hade fyren AGA-ljus med lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär: Bx WRG 8s 6M. Lyshöjd: 2,5 m. Vit fyrkur

1988 fick fyren nuvarande utseende med elektriskt ljus med energi från solpanel och batteri

Nuvarande utseende: Fyrlykta på vit förrådskur med rött bälte

Nuvarande karaktär: Fl WRG 3s 6,2M. Lyshöjd: 4,4 m


Gryt skärgård

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Mellersta Östersjön, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr, linsfyr