De la Gardie

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Maskaron.jpg
Marie Sophie de la Gardie

de la Gardie, Marie Sophie (1627-94), entreprenör med kungligt privilegium för uppförande och brukande av fyrarna Ölands Södra Udde samt Ölands Norra Udde.

Hon hade även entreprenad för fyringen på fyrarna Nidingen, Kullen och Falsterbo, dit hon levererade kol från egna gruvor i Skåne.

Hon var grevinna, överhovmästarinna och en duglig industriledare.

Hon var yngre syster till greven, rikskanslern och riksdrotsen Magnus Gabriel de la Gardie (1622-86), båda barn till riksmarsken Jacob de la Gardie och Ebba Brahe, som varit Gustav II Adolfs ungdomskärlek.

1643 vid 16 års ålder giftes hon bort med Gustav Oxenstierna, som avled 5 år senare.

  • 1651 vid 24 års ålder utnämndes hon till överhovmästarinna i drottning Kristinas hov.
  • Samtidigt med hovlivet skötte hon sina och den avlidna makens godsinnehav i Uppland, Södermanland, Skåne, Pommern, Ingermanland, Estland och Livland.

Från utlandet införde hon nya metoder för jordbruket och nya kreatursraser för att öka avkastningen.

Hon kom alltmer att intressera sig för industriell verksamhet.

  • 1667 köpte hon Krapperups säteri på Kullahalvön i Skåne. På ägorna bedrevs stenkolsbrytning. Hennes avsikt var att öka produktionen och börja exportera.
  • Hon hade monopol på leveranser av kol till Nidingen, Kullen och Falsterbo och fick kungligt privilegium för uppförande och brukande av fyrarna Ölands Södra Udde resp Ölands Norra Udde.
  • 1676 när kriget mot Danmark startade tvingades hon att lägga ner driften.

På sitt gods i Tyresö söder om Stockholm anlade hon en rad manufakturer som framställde tyger med eget spinneri och väveri. Senare tillkom oljeslageri och pappersbruk. Som mest producerades 15 000 meter kläde per år, huvudsakligen till krigsmakten.

  • Hon exporterade sina produkter med egna fartyg. Hon investerade även i flera handelskompanier.
  • Krig och en rad processer medförde att verksamheten blev allt mindre lönande.
  • Genom reduktionen förlorade hon större delen av sin förmögenhet.


Jfr entreprenör, öppen kolfyr, Polhem (Christoffer), Kullen, Falsterbo, Ölands Södra Udde, Ölands Norra Udde.