Dalén-blandare

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Dalén-blandare, en mekanisk anordning med bälg driven av gastrycket från acetylentuberna (gasackumulatorerna). Den levererade en blandning av luft och acetylen med egenskapen att lågan brann ren och het, helt utan att sota. Uppfunnen av ingenjör Dalén år 1909. Tillverkad av AGA AB.

Dalén-blandaren var en viktig komponent för att alstra dalén-ljuset. Övriga var glödnätsbytaren, solventilen och gasackumulatorn

Bälgens rörelser utnyttjades också för att driva en så kallad linsrotator som fick linsen att rotera. På så vis fick fyren en fyrkaraktär.

Daléngasen har varit en viktig belysningskälla för järnvägsvagnar, större fartyg och fyrar, såväl marina fyrar som flygfyrar. Den har använts för vissa fall av inomhusbelysning där lysgas eller elektricitet inte varit tillgänglig.


LFl(2) 15s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg Vantskruv.jpg Maskaron.jpg


SvHogarnaDalenCloseUpUSchloss2012.jpg

Dalén-blandarenSvenska Högarna. Foto Ulf Schloss 2012

AGALogga.jpg
Dalén-blandare även kallad AGA-mixer. Foto Commonwealth Lighthouse Service, Melbourne
Dalén-blandare. Foto Commonwealth Lighthouse Service, Melbourne
Dalén-blandare. Foto Commonwealth Lighthouse Service, Melbourne
Dalén-blandare. Foto Commonwealth Lighthouse Service, Melbourne
Elektriskt ljus med dalén-ljus som reserv. Foto Commonwealth Lighthouse Service, Melbourne


Dalén-blandaren

Med dalén-blandaren kunde den för ljusutbyte gynnsammaste acetylen - luftblandningen med 10% acetylen framställas. OBS att denna är mycket explosiv och måste hanteras förnuftigt!

  • Genom en bälgmekanism driven av acetylengasens tryck pumpades luft och gas ihop till denna sammansättning.
  • Gasblandningen leddes till ett munstycke med fina springor, mindre än 0,3 mm breda.
  • Dessa förhindrade lågan att slå bakåt och få gasblandningen att explodera.
  • Lågan värmde upp ett glödnät, vars salter omvandlade värmen till ljus. Denna typ kallades invertbrännare.

Funktion

Fig4Dalenblandare.jpg

Dalén-blandaren ger den för glödkroppens upphettning nödvändiga blandningen av dissous-gas och luft.

Som nämnts är de större AGA-fyrarna försedda med glödljus-brännare. För förbränningen av acetylengasen krävs här en bestämd tillförsel av luft. Den erforderliga proportionen av dissousgas och luft erhålles med den s.k. Dalén-blandaren. Denna, som schematiskt visas här, drivs av gastrycket från gasackumulatorn och verkar på följande sätt.


Från gasackumulatorn strömmar gasen in genom röret 5 i membranhuset 4, och då trycket i detta nått en viss storlek påverkas membranet 13 och den därmed förbundna ventilen 12, varigenom gasinloppet stängs av. Samtidigt öppnas gasutloppet 6 till det yttre membranhuset 7, och gasen strömmar ut i detta, i vilket samtidigt luft i lämplig mängd strömmar in genom ventilen 8 och blandar sig med gasen. På grund av tryckminskningen i huset 4 sänker sig nu membranet 13 och det därmed förbundna membranet 14, varvid gasblandningen genom ventilen 9 pressas ut i rummet 10, varifrån den genom ledning 11 förs vidare till brännare. Förloppet upprepas åter.

Bilder från Lågskär

Tips: Om du klickar en bild visas den förstorad. Återgå med backpil.

Instruktionsbilder

Följande bilder om Dalén-blandare från AGA AB har erhållits från Commonwealth Lighthouse Service, Melbourne, Australien. Many thanks!

Hint: If you want a picture enlarged - click the picture. Return with return-arrow.

Bilder från en renovering:


Jfr dalén-ljus, solventil, gasackumulator, AGA-massa, acetylen, linsrotator