Cronstedt

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Carl Johan Cronstedt

SweFlag.jpg Maskaron.jpg

Cronstedt, Carl Johan (1709-1799), arkitekt, överintendent, fyrbyggare samt konstruktör av kakelugnen.

Har ritat flyglarna till Drottningholms slott, Drottningholmsteatern samt tillbyggnader för ett antal slott och kyrkor, bland andra Maria kyrka i Stockholm, Olai kyrka i Norrköping samt Amiralitetskyrkan i Karlskrona.

Han började med att studera mekanik för Christoffer Polhem. Han uppfann ett antal "nyttiga maskiner och redskap".

1735-1738 gjorde han utlandsresa till Tyskland, Frankrike och Italien för att studera byggnadskonst. Han fortsatte därefter att studera byggnadskonst hos C Hårleman. Han blev jämte denne rokokons förnämste målsman i den svenska arkitekturen

1739 blev han invald i Vetenskapsakademien.

1743-1767 var han överintendent.

1767 utnämndes han till president i Kammarrevisionen (Kammarkollegium).

1767 konstruerade han kakelugnen tillsammans med general Fabian Wrede. Rökgaserna från eldstaden gick i flera upp- och nedgående passager innan de gick ut i skorstenen. Det upphettade murverket avgav värmen under en lägre tid. Verkningsgraden förbättrades och ved, som det rådde brist på i Sverige, kunde användas till järnbruken.

1769 utnämndes han till president i Kammarkollegium.


Har för sjöfarten ritat

  • 1759 Förslag till ny fyr på Nidingen. Förslaget kom inte att genomföras.
  • 1764 Två förslag till mistklockaNidingen. Det ena utgjorde ett torn i sten, det andra i trä. Det i trä omarbetades efter synpunkter till lägre och kom att uppföras på Nidingen. Detta var troligen världens första mistsignalstation.
  • 1767 Djursten fyr: Ett massivt, i basen kvadratiskt, 6,5 m högt stentorn, avsmalnande mot altanen på toppen, vilken var försedd med öppen stenkolsgryta. Upp till altanen ledde en stege i trä.
  • 1785 Ölands Södra Udde fyr. Cylindriskt torn i kalksten 40 m högt med öppen stenkolsgryta.


Jfr arkitekt, Adelcrantz, Hårleman, Tempelman, Polhem, Nidingen, Djursten, Ölands Södra Udde.