Brofjorden

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Brofjorden, svensk fjord och farled strax norr om Lysekil i Bohuslän, Skagerack. Leden som korsar Smögenleden markeras med lysbojar, ledfyrar, ensfyrar och två obemannade kassunfyrar

I fjorden ligger ett raffinaderi och Sveriges näst största hamn vad gäller ton hanterat gods. Endast den i Göteborg är större (år 2005). Brofjorden anlöps av en fullastad aframax-tanker på cirka 100 000 dödviktston var tredje dag året om. En stor del av raffinaderiets produkter går på export vilket innebär dagliga anlöp och utlöp av en mängd produkttankers. Fyrarna anses så betydelsefulla att fartyg över 200 000 dödviktston bara tas in om enslinjefyrarna är synliga vid passage av lysbojen Brofjordens angöring
Hållö karta ritad.jpg

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol kassfr.jpg Lur ritad.jpg Symbol racon.jpg Symbol lysboj.jpg Livet.jpg

Laddar karta ...


Kassunfyrarna Brandskärsflak och Dynabrott klara att sjösättas i Jävre-Sandholmen. Arkiv G Kjellgren
Kassunfyrarna Brandskärsflak och Dynabrott på plats i Brofjorden. Arkiv G Kjellgren
Kassunfyrarna Brandskärsflak och Dynabrott i Brofjorden. Arkiv www.seniorseglaren.se
Tån före stormen Egon. Foto DE
Natten till den 12 januari 2015 knäcktes den 8 meter höga fyren Tån och kastades 30 meter bort av stormen Egon. I bakgrunden syns lotsbåten. Fotograf Göran Winge

Leden från Skagerack och in

Få leder i världen har diskuterats, utretts och planerats så mycket som denna som lades ut i samband med bygget av raffinaderiet Scanraff (nuvarande Preemraff).

1968-1969 gjordes kompletterande sjömätningar och specialsjökortet D 933 togs fram.

  • SMHI utförde mätningar av strömförhållanden.
  • Simuleringar utfördes vid Statens Skeppsprovningsanstalt. De följdes upp med praktiska prov med olika fartyg i storlek upp till 200 000 ton.
  • Marinen minsvepte ett 65 km2 stort område, det största arbetet av detta slag i landet.

1974 färdigställdes inne i fjorden råolje- och produkthamnar för det nyetablerade raffinaderiet Scanraff.

Projektering och byggande av fyrarna Dynabrott och Brandskärsflak

Klicka här: för utredning om projektering, byggande och kostnader

Nya fyrar

1974 byggdes och tändes ett antal nya fyrar för markering av farleden: Dynabrott, Brandskärsflak, Tån, Kåvra, Tinnholmen, Stretudden Nedre och Övre, Lindholmen mellersta, östra och västra samt Fiskebäcksvik.

Lysbojen Brofjordens angöring är en utgångspunkt för inseglingen

Insegling

Inseglingen till Brofjorden från Skagerack är kort och rak med ett minsta djup av 30 m.

Fartygen assisteras på sina in- och utgående av kopplade bogserbåtar. Den i aktern har särdeles djup köl och kan genom sin manöver styra en stor supertanker om ett roderhaveri trots allt skulle inträffa.

Lots

Lotsplatsen i Lysekil flyttades till Fiskebäcksvik, inne i fjorden, där ny modern lotsutkik byggdes 58 m över havet.

  • Den nya lotshamnen utrustades med vågbrytare, kontors- och dagrum för lotsar och båtsmän, förråd, verkstäder, mm.
  • Lots följer med fartygen på sina in- och utpassager i farleden.

Fyrkaraktärer

Projekt Brofjorden var det då största i Sjöfartsverkets historia och kostade i dåtidens penningvärde 15 MKr. Se riksdaler.

Manövrering

Enslinjer

Fyrkaraktärer

Därutöver kantas leden av sektorfyrarna Kåvra, Tinnholmen, Svensholmen och Tån

Länkar

Ur Blänket 2015:2 Egon knäckte Tån, Göran Winge

Smögenleden

Klicka här för att se fyrarna i Smögenleden


Jfr Dynabrott, lysboj, lots, sektor, utsjöfyr, Skagerack, Smögenleden, Kalmarsund, Flintrännan, SMHI, Göteborg