Bredskärssund

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bredskärssund, svenska ensfyrar på Bredskär, vid Bredskärssund nära Umeå. Norra Kvarken. Flyttade tvärs sundet till Obbolaön som ledfyr och ensfyrar.

Västra Kvarken. Ume älv. Bredskärssund nedre: På Obbolaö, 100 m NV om farleden. Bredskärssund övre: 225 m från föregående. Fyrarna är i ens i 000 grad. I enslinjen ligger V om farleden grundet Väjan (4,2 m) 1M S om Bredskär, samt närmare Bredskär ett 4,7 m grund, även detta V om farleden. Längre söderut ligger flera grund mycket nära enslinjen.
Q.jpg


Holmögadd karta ritad.jpg
Q.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg

Bredskärssund övre. Foto Tomas Berglund 2018.
Bredskärssund nedre. Foto Tomas Berglund 2018.
Bredskärssund med lampa för sideralsken. Ritning från 1877 ritad av G.E. Höjer. Riksarkivet.
Bredskärssund. Samma ritning användes för Ratan Södra. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880.
Bredskärssund nedre. Äldre vykort.
Bredskärssund övre från 1980. Foto Tore Olsson.
Bredskärssund nedre från 1895. Foto Esbjörn Hillberg.
Linsen på Bredskärssund nedre. Foto Esbjörn Hillberg.
Bredskärssund nedre. Foto Tore Olsson.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Nedre: WGS-84 Lat. N 63° 39,7’. Long. O 20° 18,8’. Sv. Nr. 087300. Int. Nr. C5884

Övre: WGS-84 Lat. N 63° 39,8’. Long. O 20° 18,8’. Sv. Nr. 087301. Int. Nr. C5884-1

Först

1870 uppsattes på Bredskär tvenne lyktor, vilka underhölls av lotsarna.

1876 utbyttes dessa mot två andra lyktor underhållna av Lotsverket. De uppsattes på befintliga stenkummelBredskär, uppförda 1857 och som ersatte de två stångmärkena.

BredskärNVKummelÖvre.jpg BredskärNVKummelNedre.jpg

Stenkumlen Bredskär NV Övre och Nedre, som år 1876 (endast) var försedda med var sin lykta. Bildar enslinje 019 grader "fritt från grunden i den smala farleden till Bredskärssundet." Foto Jonny Söderlund.

Flytt tvärs sundet

1877 ersattes dessa av två nya ensfyrar på andra sidan sundet, till Bredskärssund.

  • Den undre, nedre fyren utgjordes av en fotogenlampa och lins uppsatt på en stolpe.

Nya ensfyrar

BredskärStripSjökort1920.jpg

Miniatyrbild ur sjökort från 1920-talet.

1894-1895 ersattes dessa ensfyrar.

  • Den övre erhöll i trä en ny fyrbyggnad med vaktrum. Fyrapparaten utgjordes av fotogenlampa med parabolisk reflektor, vilken lyste genom ett gavelfönster.
  • Båda fyrarna ritade av Albert Lundberg.

Automatisering

1912 installerades AGA-ljus i båda fyrarna, lins av 4:e ordningen. Fyrkaraktär:

Och sedan

1955 försågs fyrarna med elektriskt ljus med AGA-ljus som reserv. Mellan Obbola och Bredskär hade lagts en kraftkabel.

1980 byggdes Bredskärssund övre, en vit plastkur på stensockel.

  • De två fyrarna bildar en enslinje i en svår farled.
  • Bredskärssund övre är därutöver sektorindelad.
  • Optisk karaktär: Båda Sx 60 / m, synkrona. Ljusstyrka W 5 800 cd.

2018 var båda fyrarna försedda med solpanel och [[batteri].

Nuvarande utseende:

  • Nedre: Vitt 7,7 m högt fyrtorn.
  • Övre: Vit plastkur på stensockel.

Nuvarande karaktär:

Länkar

Västra Kvarken

Klicka här för att se fyrarna i Västra Kvarken.


Jfr Norra Kvarken, ensfyr, träfyr, betongfyr, sideralsken, AGA-ljus, solpaneldrift, G E Höjer.