Bredskär

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bredskär, svensk lotsplats, stångmärken, 3 st stenkummel och obemannade ensfyrar i Norra Kvarken. Insegling till hamnarna Umeå Uthamn, Obbola och Holmsund. Bredskär ligger innanför Fjärdgrund i inloppet av Ume älv.

Västra Kvarken. Ume älv. Nedre: På Bredskär, V om farleden. Övre: 145 m från föregående. Fyrarna Nedre och Övre är synkrona och i ens i 318 grad. 

BredskärLotsplatsStrip.jpg

Utsikt från Bredskär lotsplats åt NNO. Fyrtornet på ön till höger är Fjärdgrund. Fyrkuren snett nedanför, vit med mörkt band, är ensfyren Bredskär Övre. Skorstenen till vänster är Obbola massabruk. Bilden tagen innan hamnen expanderade och fyllde igen mellanrummen på öarna.

Iso 4s.jpg


Holmögadd karta ritad.jpg
Iso 4s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby
Bredskärs lotsplats c:a 1920. Vykort.
Ensfyren Bredskär övre år 1956. Arkiv Riksarkivet.
Ensfyren Bredskär övre. Arkiv Svensk Lots.
Ensfyren Bredskär övre. Foto Tomas Berglund 2018.
Bredskär övre med fundament till gamla fyren i förgrunden. Foto Tomas Berglund 2021.
Ensfyren Bredskär nedre. Arkiv Svensk Lots.
Ensfyren Bredskär nedre. Foto Anders Johansson 2008.
Ensfyren Bredskär nedre. Foto Tomas Berglund 2018.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Enligt Underrättelser 1852

BREDSKÄR . Lotsplats. 2:ne stångmärken , hvaraf det westra, som är 62 fot högt, är försedt med tunna på toppen samt en dylik derunder, då deremot det östra har endast en tunna på toppen och är 60 fot högt. Dessa båda märken, belägna 195 alnar från hvarandra, stå på omkring 30 fots höjd öfver vattenytan och äro, jemte den å högsta höjden af skäret belägna, hvitfärgade lotsuppassningsstugan, hvilken synes längre till sjös än märkena, ypperliga känningar så väl för fartyg, gående till Umeå, som för angörande af westra Qvarken. Märkena, hållna öfverens, leda fritt från grunden i den smala farleden till Bredskärs-sundet. Lat. N. 63°39'. Pl. VIII.

År 1857 ersattes spirbåkarna / stångmärkena med två stenkummel. Båda vita med rött mittbälte. Det ena, Bredskär NV Övre, har en träöverbyggnad som ger märket en total höjd på fyra meter. "Märkena, hållna öfverens, leda fritt från grunden i den smala farleden till Bredskärssundet." Bildar en enslinje 019 grader.

BredskärNVKummelÖvre.jpg BredskärNVKummelNedre.jpg

Stenkumlen Bredskär NV Övre och Nedre. Foto Jonny Söderlund.

År 1876 (endast) var de två kumlen utrustade med fyrlyktor. Året därpå hade man byggt trähuset till Bredskärssund övre och satt en fyrlykta på en stolpe för Bredskärssund nedre. Lyktorna på kumlen togs då ner och kumlen blev åter dagmärken.

Det finns även ett tredje kummel på Bredskär, står på östra sidan. Funktionen av detta är oklar.

På Bredskärs nordöstra del stod även två fyrar (övre och nedre, se nedan). Av dessa står endast den nedre (sydligaste) kvar idag.

Ur Minnesalbum 1914-1924

"Bredskärs lotsplats. Belägen i Holmsunds socken av Västerbottens län. Betjänar trafik till Holmsund, Sandvik, Obbola, Umeå. Postadress och Telegramadress: Holmsund. Vintertid äro de flesta lotsarna bosatta i Umeå.

Genom kontrakt av den 6 augusti 1817 med Obbola byamän uppläto de till den blivande lotsbetjäningen å Bredskär en del rättigheter mot åtnjutande av de förmåner som omnämnas i K. F. av den 17 september 1783. Lotsplatsen synes dock ej ha trätt i funktion förrän år 1820.

Dåvarande fördelningschef var lotslöjtnanten Lars Ekenberg och uppsättningen av lotsar var 1 ålderman, 1 lots och 1 lotsdräng.

I lotsjordeboken, upprättad enligt 9 februari 1857, fanns vid lotsplatsen 1 lotsålderman, 1 mästerlots, 2 sekundlotsar och 2 lotslärlingar. Denna ökning torde ha skett omkring år 1839.

Lotsarna uppassade vid denna tid vid de då befintliga spirbåkarna samt mottogo fartygen utanför Åbolsten och Lillhaddingen. Fördelningschef var då lotslöjtnanten Gadelius. På högsta höjden av Bredskär fanns då som nu lotsuppassningshuset, även då vitmålat. Det nuvarande lotsuppassningshuset byggdes år 1859 på samma plats som det gamla. Vid platsen finns god båthamn och för lotsuppassningen finns en präktig motorkutter."

Lotsbarnskola

Ingen undervisning i lotsbarnskola skedde här. Lotsbarnen gick i sockenskolan.

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Luleå lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

 • Lotsförman: Anders Jonsson, f. 1830
 • Mästerlots: Johan Peter Bäckström, f. 1827
 • Mästerlots: Carl Jonas (Jonsson) Bygdén, f. 1848
 • Lots: Johan Petter (Jonsson) Strömgren, f. 1853
 • Lots: Adolf Fredrik Burström, f. 1864
 • Lotslärling: Viktor Albin Bäckström, f. 1875
 • Lotslärling: Karl Ludvig Wallin, f. 1858

Mer om lotsningar från Bredskär

Bredskär Lotsstation med bagarstugan i förgrunden.jpg

Bredskär lotsplats med bagarstugan, uppförd 1878, i förgrunden. Foto Lotsverket.

1955 nedmonterats fyrvaktarbostaden för den avbemannade fyrplatsen Fjärdgrund, för att sedan återuppföras på Bredskär.

1957 fick lotsuppassningshuset en utbyggnad på taket. Huset är nu i privat ägo.

Antalet lotsningar för Bredskär per år var under första hälften av 1800-talet mellan 40 och 100. Under andra halvan av 1800-talet steg antalet till 200–400. På 1960-talet utfördes i medeltal mer än 1 100 lotsningar per år.

1984 flyttades lotsverksamheten från Bredskär till Umeå hamn i Holmsund.


Fyrplatsen Bredskär

BredskärStripSjökort1920.jpg

Miniatyrbild ur sjökort från 1920-talet.

Nedre: WGS-84 Lat. N 63 39,7. Long. E 20 19,7. Sv. Nr. 086500. Int. Nr. C5886

Övre: WGS-84 Lat. N 63 39,8. Long. E 20 19,5. Sv. Nr. 086501. Int. Nr. C58861-1

1907 anlades fyrplatsen.

1922 hade fyrarna AGA-ljus med lins av 6:e ordningen. Fyrarna är i ens i 317,5 grad.

 • Övre: 175 m från föregående. Fyrkaraktär: Sx R 60/m 12M. Lyshöjd: 12,4 m. Vit fyrkur med svart bälte på ställning med vit, fyrkantig tavla.

1955 fick fyrarna elektriskt ljus med AGA-gasreserv. Radarreflektor 60 m NNO om den nedre fyren. Dagerfyring 1/11 - 31/3.

2000 utseende:

 • Nedre: Vit fyrkur
 • Övre: Fackverksmast med vit fyrkantig tavla

2000 karaktär, synkrona :

 • Nedre: Iso WRG 4s 19,5 M. Lyshöjd: 5,5 m.
 • Övre: Iso W 4s 19,5 M. Lyshöjd: 13,0 m.

Nuvarande utseende:

 • Nedre: Röd fyrkantig tavla med gult vertikalt fält.
 • Övre: Fackverksmast med röd fyrkantig tavla med gult vertikalt fält.

Nuvarande karaktär, synkrona :

 • Nedre: Iso W 2s 19,5 M. Lyshöjd: 5,5 m.
 • Övre: Iso W 2s 19,5 M. Lyshöjd: 13,0 m.

Länkar

Västra Kvarken

Klicka här för att se fyrarna i Västra Kvarken.


Jfr Bottenviken, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr, linsfyr, franska mössan