Arholma

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Arholma nedre och övre, svensk lotsplats och obemannade ensfyrar i norra delen av Stockholms skärgård. Ålands hav. Här finns även Arholma båk.

Vid Arholmaleden. Arholma nedre: På Arholma, 1000 m O om farleden. Arholma övre: 500 m från föregående. Fyrarna är i ens i 164,5 grad. Enslinjen leder fritt från Simpnäsklubb till tvärs om Högskär (släckt) men inte längre söderut.
Q.jpg


Grundkallen karta ritad.jpg
Iso 4s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby
Lotsstationen på Källskären. Arkiv Arholma Skärgårdskultur i förändring.
Arholma övre och nedre. Foto Johan Fredriksson 2017.
Arholma övre 1905. Foto Lotsverket.
Arholma nedre. Foto Lotsverket.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Arholma lotsplats. Belägen i Björkö, Arholma socken av Stockholms län. Inlopp norrifrån till Stockholm över Furusund. Postadress: Väddöbacka. Telegramadress: Rt. 14, Björkö."

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Stockholms lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

 • Lotsförman: Karl August Eriksson, f. 1839
 • Lots: Matts Ahlman, f. 1843
 • Lots: Erik Olof Österberg
 • Lots: Johan Arvid Lindström, f. 1868
 • Lotslärling: Anders Peter Matsson, f. 1872
 • Lotslärling: Olof Ludvig Lindström, f. 1870

Lotsbarnskola

Arholma fick lotsbarnskola år 1875 var därmed en av de tidiga platserna. Barnen fick 120-170 dagar undervisning per år. Det var cirka 30 elever i klassen med från 13 till inga barn från lotsar.

Lärare var:

 • 1875-1878 Wilhelmina Blanck
 • 1879-1879 M Petterson
 • 1880-1908 Mathilda Eriksson
 • 1909-1910 Agnes Westerberg

Efter detta årtal särredovisar dokumenten inte lots- / fyrplats utan anger bara lärarna som "klump". Undervisningen i form av lotsbarnskola fortsatte fram till 1925 då undervisningen på Arholma gick upp i det allmänna skolsystemet.

Fyrplatsen

Nedre: WGS-84 Lat. N 59 50,7. Long. E 19 06,2. Sv. Nr. 255300. Int. Nr. C6370

Övre: WGS-84 Lat. N 59 50,4. Long. E 19 06,3. Sv. Nr. 255301. Int. Nr. C6370-1

1883 anlades fyrplatsen. Veklampa

1921 fick fyrarna nuvarande utformning

Nuvarande utseende:

 • Nedre: Rött 6,2 m högt fyrtorn
 • Övre: Fyrlykta och röd fyrkantig tavla på röd ställning

Nuvarande karaktär:

Personal

Fyren var obemannad men krävde ändå tillsyn. På fotogentiden bestod arbetet av att fylla på bränsle, trimma veken, göra rent lampglas, glasrutor och skivorna som bildade sektorer.

Med fyren automatiserad med AGA-ljus behövdes bara tillsyn då och då för att kolla att allt var OK.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Arholma

Arholmaleden

Klicka här för att se fyrarna i Arholmaleden.


Jfr Ålands hav, Stockholms skärgård, svenskt fyrväsende, Sjöfartsverket, ledfyr, Arholma båk