Alnöbron

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Alnöbron, svensk obemannad ledfyr, Bottenhavet.

Sundsvallsleden. Alnösundet. Över farleden med två fasta brospann. 

AlnöbronBW.jpg

1964 var Alnöbron klar och "fyrplatsen" anlagd. Den var fram till dess att Ölandsbron var klar 1972 Sveriges längsta.


Lungö karta ritad.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol racon.jpg

Alnöbron. Foto Rune Söderberg.
Laddar karta ...

Brofakta

Alnöbron är 1942 m lång och var 1964 landets längsta, sammanhängande bro. Brobanan får sin styrka genom principen "förspänd betong" och var den femte i landet med den konstruktionen. Den har sju spann, som vilar på sex huvudpelare, varav fyra står ute i vattnet. Bron välver sig 670 m över fritt vatten. Segelfri höjd är 40 m. De tre mittspannen mäter 134 m vardera. Körbanan är 7,5 m bred och gångbanorna 0,75 m på vardera sidan.

Den 6 april 1961 tog landshövding Eric Wesström det första spadtaget i Johannedal och den 24 oktober 1964 fick han klippa av invigningsbandet och förklara bron öppnad för trafik. Den kostade 16,5 miljoner kronor att bygga.

Invigningsdagen var det många fler än vad som fick plats som ville åka med den sista färjturen. Det skulle dock bli fler turer med färjan. 1987 genomgick bron en omfattande reparation och den tunga trafiken fick då gå med färja över Alnösundet. (Fritt efter Lubrikatorn nr 4, 2014)

Fyrljus

WGS-84 N 62 26,0, E 17 23,9. Sv. Nr. 159300. Int. Nr. -

Oc R 4s.jpg Oc 4s.jpg Oc G 4s.jpg

På undersidan av brobanan i det högsta spannet finns fyrlyktor, som lyser i båda farledsriktningarna enligt följande:

  • Från spannets mittpunkt: Vitt sken (Oc W 4s)
  • Från punkter 35 m på ömse sidor om mittpunkten: Grönt sken (Oc G 4s) om styrbord och rött sken (Oc R 4s) om babord vid gång mot bron.

Samtliga fyrljus visar synkront sken. Ljuset är riktat snett nedåt, så att det blir synligt med full styrka först på ett avstånd av cirka 1000 m från bron.

Fyra av brons pelare, två på var sida av farleden, är nedtill orange samt fasadbelysta.

Den segelfria höjden mellan fyrljusen är 40 m över mv.

Mitt på bron finns racon som under 10s svarar med ett 0,5M långt radiellt eko, i form av 7 "punkter" var 20s.


Laddar karta ...


Sundsvallsleden

Klicka här för att se fyrarna i Sundsvallsleden.


Jfr Bottenhavet, Sjöfartsverket,