Almagrundet

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Almagrundet, svenskt grund utanför Sandhamn i Stockholms skärgård, leden Sandhamn - Stockholm, har gett namn åt en fyrskeppsstation, ett fyrskepp (Nr 2B) samt den kassunfyr som ersatte fyrskeppsstationen.

Sandhamnsleden. Namnet Almagrundet uppges härstamma från den norska briggen Alma. Med lots från Sandhamn ombord fick hon år 1866 grundkänning på platsen. Med den erfarenhet man till dess hade haft, ansåg man att området var fritt från grund. Senare ändrades seglingsbeskrivningen till:  "Områdets topografi är mycket växlande med grunda bergstoppar som stupar brant mot ibland mycket djup botten, varför lodet här ger ringa ledning." 
Sandhamn karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol kassfr.jpg Symbol racon.jpg Livet.jpg

Fyrskepp Nr 2B Almagrundet på station Almagrundet. Okänd fotograf.
Fyrskepp Nr 6 Svenska Björn i Sandhamn. Arkiv Sjöhistoriska Museet.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Fyrskeppsstationen Almagrundet. Beläget 11 1/2 distansminuter sydost om Sandhamn. Leder inloppet till Stockholm över Sandhamn. Postadress och telegramadress: Sandhamn.

Fyrskeppet utlades på denna plats först år 1869." (Se vidare Fyrskepp Nr 6 Svenska Björn)

Fyrskeppsstationen Almagrundet

Fyrskeppsstationen Almagrundet låg cirka 1 M SO om grundet, på drygt 20 m djup och lerbotten på position Lat. N 59° 09’05, Long. O 19° 08’06.

1896-1966 var Almagrundet fyrskeppsstation.

Två fartyg har tjänstgjort på stationen

1917-1918 dvs under den senare delen av första världskriget var stationen tillfälligt indragen.

1966 då stationen drogs in och ersattes av Almagrundet kassunfyr, återstod 9 fyrskeppsstationer runt våra kuster.

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Almagrundet

Fyrskepp Nr 2B Almagrundet

Almagrundet kassunfyr

Länkar

Kontaktpersoner

Almagrundet fyrskepp: Lars Fernlund 070 560 62 12, Stefan Söderberg 072 253 14 85

Tabell svenska fyrskeppsstationer

Norströmsgrund __ Östra Kvarken __ Sydostbrotten _______ Finngrunden
Västra Banken ___ Grundkallen ____ Grepen ______________ Svenska Björn
Almagrundet _____ Hävringe _______ Kopparstenarna ______ Utgrunden
Ölandsrev _______ Jerskullen _____ Trelleborgsredd _____ Falsterborev
Oskarsgrundet ___ Kalkgrundet ____ Malmö redd/Sjollen __ Svinbådan
Fladen __________ Vinga __________ Grisbådarna _________ Megrundet

Karta svenska fyrskeppsstationer

Laddar karta ...

Sandhamnsleden

Klicka här för att se fyrarna i Sandhamnsleden.


Jfr fyrskepp, svenskt fyrväsende, kassunfyr, utsjöfyr, Jävre, spaltsektorfyr, mistsignal, tyfon, radiofyr, lots, racon, Ålands hav.