AGA AB

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

AGA AB, förkortning för Aktiebolaget Gasaccumulator. Ingenjör Daléns uppfinningar utgjorde grunden för företagets verksamhet.

Förutom utrustning för fyrväsende kom verksamheten att omfatta utveckling av ett flertal tillämpningar såsom tillverkning av gaser, utrustning för svetsning, skärning och lödning, automobil, optik, elektronik och mekanik, spisar och kaminer, frysar och kyltransporter, termografi, medicinsk utrustning, … .

Området på Lidingö, dit verksamheten förlades 1912, kallas idag Dalénum. Fabrikerna ersätts med kontor och bostäder.


Fl(3) 9s.jpg
Sandhamn karta ritad.jpg

SweFlag.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Maskaron.jpg Vantskruv.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol lysboj.jpg Kompassros ritad.jpg Historik.jpg

AGALogga.jpg
Ingenjören och nobelpristagaren Nils Gustaf Dalén
Skylt på kompressor till f.d. mistsignalStora Fjäderägg. Foto Tomas Berglund 2019
Skylt på en klippventil. Foto Leif Elsby 2015
Skylt på en klippventil. Foto Leif Elsby 2015
Linspelare Ölands Södra Grund 1951. Foto AGA AB
Dalén-blandare även kallad AGA-mixer. Foto Commonwealth Lighthouse Service, Melbourne
Glödnätsbytare för 12 nät. Reserverna är placerade i pelaren. Foto AGA AB

Starten

1899 startade Axel Nordvall i Göteborg företaget Svenska Karbid och Acetylen.

 • Affärsidén var att förse städerna med acetylenbelysning för belysning av gator och hem.
 • Nordvall köpte de svenska patenträttigheterna för "acetylen dissous" av fransmännen Claude och Hess.

1901 flyttade Nordvall bolaget Svenska Karbid och Acetylen till Stockholm.

 • Han hade sedan en tid anlitat Gustaf Dalén och hans kamrat Celsing från studietiden på Chalmers för teknisk utvecklingshjälp.
 • Dalén blev chefsingenjör.

1904 ombildades Svenska Karbid och Acetylen till AB Gasaccumulator.

 • I Saltsjö- Järla nära Stockholm satte man upp ett gasverk med 15 anställda för tillverkning av acetylengas.
 • Man tillverkade även acetylendrivna ljusarmaturer för automobiler och järnvägens personvagnar.

1905 uppfann Dalén klippventilen som drastiskt reducerade förbrukningen av acetylen i fyrar och 1906 kom solventilen som stängde av fyren under dagtid.

1906 anställdes ingenjör Dalén som överingenjör och verksamheten överflyttades till en fabriksbyggnad vid Maria Prästgårdsgata.

Svår konkurrens

Konkurrensen från belysning med elektriskt ljus blev mördande hård.

1909 ombildades företaget till Svenska AB Gasaccumulator.

 • Gustaf Dalén var dess VD fram till sin död 1937.
 • Hans paroll var: "Lös kundens problem. Ge denne möjligheter till ökad lönsamhet, säkerhet och kvalitet. Hjälp kunden att införa ny, bättre teknik."

1911-1912 uppfördes nya fabrikslokaler på Lidingö, dit företaget flyttade. Området kallas idag Dalénum.

1912 började Firma Lux att i direkt konkurrens med AGA AB även tillverka acetylenbelysning och klippapparater.

1916 hade Dalén lyckats köpa aktiemajoriteten i Firma Lux.

1918 sålde Gustaf Dalén hälften av AGA AB's innehav av Lux-aktier till Axel Wenner-Gren.

1924 förvärvade Wenner-Gren resterande Lux-aktier innehavda av AGA AB, och fick nu full kontroll över Electrolux, ett dotterbolag till firma Lux.

Aga Direktionen 1918 Rolf von Heidenstam Gustaf Dalén Nils Westberg Arkiv AGA kopiera.jpg

AGA-direktionen 1918 Rolf von Heidenstam, Gustaf Dalén och Nils Westberg. Arkiv AGA AB.

Fabriken (Arkiv AGA AB)

AGA AB Vykort1.jpg --- AGAABVykort2Fabriken.jpg

AGA01.jpg --- AGA02.jpg

AGA03.jpg --- AGA07.jpg

Internationella genombrottet

1912 kom det stora internationella genombrottet för AGA. Man fick då i internationell konkurrens beställningen för all fyrbelysning till Panama-kanalen.

Tillverkningen omfattade vid denna tid gasdrivna tåg- och fyrbelysningar, lysbojar, gasackumulatorer och svetsapparater.

1914 började man att tillverka och sälja syrgas.

1946 uppgick i moderbolaget det förutvarande dotterbolaget AGA- Baltic.

1953 hade koncernen 8 300 anställda varav moderbolaget 2 300 anställda.

Och så en reklamfilm ... (Arkiv AGA AB)

AGA00.jpg --- AGA04.jpg --- AGA14.jpg

AGA15.jpg --- AGA16.jpg --- AGA19.jpg

AGA08.jpg --- AGA09.jpg --- AGA10.jpg

AGA11.jpg --- AGA12.jpg --- AGA13.jpg

Utrustning för manövrering, arkiv AGA AB

Diversehandel

Tillverkningen omfattade bland annat: elektriska fyrar (inklusive flygfyrar), mistsignalapparater, apparater för undervattenssignalering, ekolod, gyrokompasser, radar, radiopejlapparater, flygfältsbelysningar, flyginstrument, polisradio, biltelefon, järnvägs- och gatusignaler, elektriskt ljus för lok och järnvägsvagnar, strålkastare, ljudfilmsprojektorer och ljudinspelningsapparater för film, högtalare, skivspelare, radioapparater, narkosapparater, AGA-spisar, mm.

 • Gastillverkningen omfattade produktion av syrgas, kvävgas, acetylen, kolsyra, argon, lustgas mm.
 • I koncernen ingick även AGA- Bausch & Lomb (optiska apparater), AGA- Faxius, AB Keros, Norrlands gas AB, AB Plåtförädling, m fl.

1964 ombildades företaget till AGA AB.

1977 förvärvades Frigoscandia AB som ägnade sig åt lagring och transport av frysta livsmedel.

1980 överfördes till bolaget Pharos AB en stor del av företagets verksamhet, som inte direkt hade med gas att göra, dvs tillverkning av fyrteknik, optiska instrument, säkerhetssystem mm.

1985 förvärvades Uddeholm AB av AGA.

 • AGA kom härigenom att bli tillverkare av specialstål samt dessutom bli en av landets producenter av elkraft.

1986 hade dotterbolaget Frigoscandia 3 000 anställda varav 2 400 utomlands.

1987 hade koncernen 9 300 anställda varav 7 800 utomlands.

1987 såldes Pharos AB till koncernen Nobel Industrier.

1988 såldes verktygsföretaget Uddeholm Tooling.

1988 hade koncernen 13 500 anställda varav 10 800 utomlands.

Avveckling i Sverige

2000 såldes gasverksamheten hos AGA till den tyska industrikoncernen Linde.

 • I Sverige hade då AGA 650 anställda.
 • Grunden för verksamheten var produkter med anknytning till industrigaser som acetylen, syrgas, koldioxid, gasol, vätgas samt ädelgaser.

2005 flyttas AGA's gastillverkning på Lidingö till en nybyggd anläggning i Enköping.

Företag som ägts av AGA

 • 1947-1977 Tudor (batterier),
 • 1975-1980 Rosengrens (kassaskåp),
 • 1975-1984 CTC (värmepannor).

Länkar

 • Manual AGA, amerikansk service-bok för AGA-utrustning.


Jfr tillverkare, Dalén, klippventil, solventil, Panama-kanalen, acetylen, acetylenbelysning, mistsignal, radar, Lux, AGA AB, acetylen, AGA-massa, gasackumulator, AGA-ljus, Dalén-ljus, AGA ljusväxlare, AGA-gasreserv, AGA fyrlyktor, AGA linser, AGA teckengivare, glödnätsbytare, AGA mistsignal, flygfyr

Jfr linstillverkare, fyrlins, Barbier, kvicksilverlagring, fyroptik, teknik, Chance Brothers, Henry Lepaute, Barbier, AGA AB