Östra Kvarken

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Östra Kvarken. Namn på 1) ett svenskt geografiskt område samt på 2) en svensk fyrskeppsstation i Norra Kvarken. Östra Kvarken var verksam som fyrskeppsstation 1924-1960. Ersatt av kassunfyren Nordvalen.

Grundområdet 
Området Kvarken ligger mellan Bottenviken och Bottenhavet, ungefär i jämnhöjd med Umeå på svenska sidan och Vasa och Jakobstad på finska sidan. En undervattensås går mellan svenska och finska sidan med ett flertal öar, skär och grund. Holmöarna delar området i Västra resp Östra Kvarken. Norr om Holmöarna ligger Stora Fjäderägg och i södra delen Holmögadd. 
Gränsen mellan Sverige och Finland går genom Östra Kvarken, som är cirka 20 M som smalast och med mycket ojämn topografi med många grund med branta kanter. Lodet var därför inte "tjänligt som varnare" enligt äldre beskrivningar. Området var riskfyllt och fram till första världskriget ofullständigt sjömätt. På finska sidan finns flera fyrar samt fanns fyrskeppet Snipan. 
Holmögadd karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol kassfr.jpg Symbol racon.jpg Livet.jpg

Fyrskepp Nr 15 Utgrunden som Östra Kvarken. Arkiv Yngve och Ingrid Johansson
Besättning på Fyrskepp Nr 15 Utgrunden på station Östra Kvarken. Mannen i Vegamössan är fyrvaktaren Gustaf Johansson. Arkiv Yngve och Ingrid Johansson
Kassunfyren Nordvalen klar för tjänst. Ersatte Östra Kvarken. Foto Gellerstad
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Östra Kvarkens fyrskepp. Stationen upptogs som sådan våren 1924. Fyrskeppet (n:r 15) utlades första gången den 13 juli 1924. (Det nuvarande fyrskeppet) hade förut legat vid Norströmsgrund. Byggt år 1884."

Fyrskeppsstationen

Fyrskeppsstationen Östra Kvarken låg cirka 5 M OSO om fyren Holmögadd på position Lat. N 63° 34’ 02". Long. O 20° 56’ 30".

1924-1960 var Östra Kvarken fyrskeppsstation

Ett (1) fartyg har tjänstgjort på stationen

Klick i bild länkar vidare

1924-1960 Fyrskepp Nr 15 Utgrunden.

1960 ersattes fyrskeppsstationen av Nordvalen kassunfyr.

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Östra Kvarken

Kassunfyren Nordvalen

Kassunfyren är placerad cirka 3M SSO om Holmögadd.

Tabell svenska fyrskeppsstationer

Norströmsgrund __ Östra Kvarken __ Sydostbrotten _______ Finngrunden

Västra Banken ___ Grundkallen ____ Grepen ______________ Svenska Björn

Almagrundet _____ Hävringe _______ Kopparstenarna ______ Utgrunden

Ölandsrev _______ Jerskullen _____ Trelleborgsredd _____ Falsterborev

Oskarsgrundet ___ Kalkgrundet ____ Malmö redd/Sjollen __ Svinbådan

Fladen __________ Vinga __________ Grisbådarna _________ Megrundet

Svenska fyrskeppsstationer

Laddar karta ...


Jfr Norra Kvarken, svenskt fyrväsende, fyrskepp, Holmögadd, Stora Fjäderägg, Kvarken, Sydostbrotten, kassunfyr.