Öresund

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Öresund och Bälten, farvattnen mellan Kattegatt och Östersjön. Med lotsplatserna Öresunds södra lotsstation och Öresunds norra lotsstation.

Öresund är cirka 120 km långt, begränsas i öst-väst av Skåne och danska Själland, vid Helsingör - Helsingborg cirka 4 km som smalast 
Öresund karta ritad.jpg

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg DKFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Symbol kassfr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg

MåseskärFörlängd.jpg

Kartan visar f.d. bemannade fyrplatser, fyrskepp, kassunfyrar och ett urval obemannade ledfyrar och ensfyrar i området


Laddar karta ...


Laddar karta ...


Barents havBarents havNorska havetNorska havetBottenvikenBottenvikenNorra KvarkenNorra KvarkenBottenhavetBottenhavetBottenhavetFinska vikenFinska vikenFinska vikenLadogaMälarenMälarenNorra ÖstersjönNorra ÖstersjönGotlandGotlandKalmarsundKalmarsundVänernVänernVätternVätternNordsjönNordsjönSkagerackSkagerackKattegattKattegattÖresundÖresundBornholmMellersta ÖstersjönMellersta ÖstersjönMellersta ÖstersjönMellersta ÖstersjönSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSödra ÖstersjönSödra ÖstersjönSödra ÖstersjönÅlands havÅlands havFinskt fyrväsendeFinskt fyrväsendeFinskt fyrväsendeFinskt fyrväsendeFinskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeDanskt fyrväsendeDanskt fyrväsendeOmrådenKartor2 kopiera.jpg
Bildinformation

Några bilder på fyrplatser i Öresund

Klick i bilden länkar vidare

F.d. bemannade fyrplatser

Svenska sidan: Falsterbo, Malmö, Landskrona, Haken (östra fyren på Ven), Ven (västra fyren), Helsingborg, Kullen.

Danska sidan: Kronborg

Fyrskepp

Svenska sidan: Kalkgrundet, Oskarsgrundet, Malmö redd / Sjollen, Svinbådan

Danska sidan: Drogden, Lappegrund

Några bilder på fyrskepp i Öresund

Klick i bilden länkar vidare

Kassunfyrar

Svenska sidan: Flinten, Oskarsgrundet NO resp SV, Kalkgrundet kassunfyr, Pinhättan, Svinbådan kassunfyr

Danska sidan: Drogden, Nordre Röse, Middelgrund

Radiofyrar

Svenska sidan: Kullen

Danska sidan: Drogden

Lotsplatsen Öresunds södra lotsstation

Lotsplatsen Öresunds norra lotsstation

Djup och leder

Öresund är utanför Höganäs 25 m som djupast,

Stora vattenområden är relativt grunda men

  • från Ven går en ränna till norr om Saltholm, där den delar sig i Drogden i väst och Flintrännan i öst.
  • Drogden på den danska sidan är rak och minst 8 m djup men bara cirka 250 m bred.
  • Flintrännan på den svenska sidan utprickades så sent som 1873, är krokig men cirka 450 m bred och av naturen något mindre djup.
    • 1999 öppnades "Nya Flintrännan", en 7,5 M lång, 370 m bred och 8,4 m djup, spikrak farled dimensionerad för internationell trafik utan lots.
    • Innanför Falsterbonäset går Falsterbokanalen.

Vattenströmmar

Genom Sundet går samtidigt två havsströmmar, men åt olika håll. Det bräckta vattnet från Östersjöns tillflöden är lättare och flyter ovanpå det saltare vattnet från Atlanten och Västerhavet.

  • Det lättare bräckvattnet från Östersjön flyter åt norr genom Sundet (och ger upphov till den Baltiska ytvattenströmmen) medan
  • det tyngre saltvattnet från Västerhavet flyter åt söder.
  • Vindar samt skillnad i lufttryck på de båda sidorna av sundet förstärker strömmarna.

Historik

1429-1857 transitotull för att med fartyg få lov att passera Öresund eller Bälten, öresundstullen.

1560 anlades fyrplats (vippfyr) på Kullen.

1627 anlades fyrplats (vippfyr) på Falsterbo. 1202 tändes dock den första fyren på Falsterbo.

1772 anlades fyrljus på Kronborgs slott, Danmark.

1772 anlades fyrplats (två torn med öppen kolfyr) på Nakkehoved, NV om Helsingör, Danmark.

1831-1972 var Falsterborev utprickat med fyrskepp. Från 1972 ersatt med Falsterborev kassunfyr.

1866-1960 var Svinbådan utprickat med fyrskepp. Från 1960 ersatt med Svinbådan kassunfyr.

Hamnfyrar anordnades för insegling i Landskrona, Råå, Helsingborg (1744 vippfyr), Malmö (1822).

1871 anlades fyrplats på ön Ven (västra fyren).

1873-1961 var Kalkgrundet utprickat med fyrskepp. Från 1961 ersatt med kassunfyr med samma namn.

1876-1969 var Sjollen/ Malmö redd utprickat med fyrskepp. Från 1969 ersatt med kassunfyrarna Oskarsgrundet NO resp SV.

1879-1961 var Oskarsgrundet utprickat med fyrskepp. Från 1961 ersatt med kassunfyrarna Oskarsgrundet NO (1961) resp Oskarsgrundet SV (1962).

1888-1889 anlades fyrplats på Helsingborg.

1890 anlades den östra fyrplatsen (Haken) på ön Ven.

1941 öppnades Falsterbokanalen för trafik.

1999 fick Flintrännan ny dragning och fördjupades i anledning av byggandet av Öresundsbron.


Jfr Flintrännan, Kalmarsund, öresundstullen

Jfr Bottenviken, Norra Kvarken, Bottenhavet, Ålands hav, Finska viken, Norra Östersjön, Mellersta Östersjön (med Gotland, Öland, Kalmarsund), Södra Östersjön, Öresund, Kattegatt, Skagerack, Nordsjön, Norska havet, Barents hav, Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Ladoga

Jfr svenskt fyrväsende, danskt fyrväsende, finskt fyrväsende, norskt fyrväsende