Ölandsrev

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ölands Rev, grundområde utanför Ölands sydspets i Östersjön, har gett namn åt en fyrskeppsstation samt ett fyrskepp (fyrskepp Nr 29 Ölandsrev). Mellersta Östersjön.

Öland. Den låga ön fortsätter långgrunt söderut i Ölands rev. Strömmarna i området är oftast ost-västliga. 
ÖlandsRev karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol kassfr.jpg Symbol racon.jpg Livet.jpg

Laddar karta ...


Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Fyrskeppet Ölandsrev. Placerat sydvart om Ölands Södra Udde. "

Fyrskeppsstationen

Fyrskeppsstationen Ölandsrev låg cirka 7 M SO om Ölands Södra Udde, drygt halvvägs till Ölands Södra Grund, på cirka 50 m djup och botten bestående av lera på position Lat. N. 56° 7’. Long. O. 16° 34’.

”Fartyget är ett motordrivet rött fyrskepp med tornliknande fyrmast och två signalmaster, av vilka aktermasten har toppkula. Namnet ÖLANDSREV står i stora vita bokstäver på båda sidor och skeppets nummer, 29, är angivet i aktern. Fartyget utlades första gången 1919 och förankrades på omkring 50 m djup med lerbotten på en tänkt linje ungefär mitt emellan Ölands södra udde och Ölands södra grund. Skeppet är försett med radiotelegrafstation och kan förmedla telegram mellan fartyg och kuststationen i Karlskrona.”


1919-1951 var Ölandsrev fyrskeppsstation

Ett (1) fartyg har tjänstgjort på stationen

1919-1951 Fyrskepp Nr 29 Ölandsrev.

1951 ersattes fyrskeppsstationen av kassunfyr Ölands Södra Grund, cirka 12 M SO från Ölands Södra Udde, placerad på grundet Ölands Södra Grund.

Väderstation

Till SMHI observerades och rapporterades åren 1923-1941, 1946-1951 data gällande meteorologiska parametrar, havstemperatur, salthalt, strömriktning och strömhastighet

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Ölandsrev

Fyrskepp Nr 29 Ölandsrev

Ölands Södra Grund

Kassunfyren Ölands Södra Grund ersatte fyrskeppsstationen Ölandsrev.

Tabell svenska fyrskeppsstationer

Norströmsgrund __ Östra Kvarken __ Sydostbrotten _______ Finngrunden

Västra Banken ___ Grundkallen ____ Grepen ______________ Svenska Björn

Almagrundet _____ Hävringe _______ Kopparstenarna ______ Utgrunden

Ölandsrev _______ Jerskullen _____ Trelleborgsredd _____ Falsterborev

Oskarsgrundet ___ Kalkgrundet ____ Malmö redd/Sjollen __ Svinbådan

Fladen __________ Vinga __________ Grisbådarna _________ Megrundet

Svenska fyrskeppsstationer

Laddar karta ...


Jfr Mellersta Östersjön, svenskt fyrväsende, fyrskepp, Ölands Södra Grund, kassunfyr