Ångmistsirén

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ångmistsirén, anordning för att alstra mistsignal, i detta fall med ånga från en ångpanna.

Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Vantskruv.jpg Historik.jpg

Ångmistsirén

Den lanserades i utlandet på 1860-talet och kom till Sverige på 1880-talet.

Den hade fördelen att ge ett kraftigt ljud med minst några sekunders varaktighet och att ljudet kunde avges någon gång per minut.

Nackdelen var att det tog ett par timmar att elda upp trycket innan mistsirénen kunde användas.

Det vinande och tjutande ljudet i mistsirénen alstrades genom att ånga/luft med tryck strömmade genom en perforerad metallskiva. Strax intill denna satt en nästan likadan skiva men som var lagrad så att den kunde rotera. Tonhöjden på signalen berodde på trycket hos ångan/luften och därigenom varvtalet på den roterande skivan.


Följande Svenska fyrplatser och fyrskepp har varit utrustade med ångmistsirén

År ____ Fyrplats/Fyrskepp _____________ Anmärkning
1882 __ Understen _____________________ Ersatt 1904 med mistlur driven av tryckluft
1883 __ Nidingen ______________________ Ersattes 1914 med kompressordriven mistsirén
1898 __ Vinga _________________________ Ersatte misttrumpet. Mistsirénen ersattes 1950 med Nautofon
1885 __ Måseskär ______________________ Ersattes 1916 med kompressordriven mistsirén
1888 __ Hallands Väderö _______________ Samma år exploderade ångpannan. Ersattes 1914 med knallsignalapparat.
1877 __ Fyrskepp Nr 14 Svinbådan ______ Ersattes 1927.
1880 __ Fyrskepp Nr 7 Vulkan
1882 __ Fyrskepp Nr 8 Svinbådan _______ Ersattes 1910 med sirén med tryckluft
1884 __ Fyrskepp Nr 15 Utgrunden ______ reserv: två signalkanoner + mistklocka
1887 __ Fyrskepp Nr 5 Utgrunden _______ Ersattes 1936 med Nautofon
1894 __ Fyrskepp Nr 19 Norströmsgrund _ reserv: mistklocka
1894 __ Fyrskepp Nr 6 Svenska Björn ___ Ersattes 1934 med Nautofon
1894 __ Fyrskepp Nr 17 Svinbådan ______ Ersattes med tyfon med tryckluft.
1896 __ Fyrskepp Nr 2B Almagrundet ____ reserv: två mistsignalkanoner + mistklocka
1901 __ Fyrskepp Nr 23 Kopparstenarna _ reserv: mistsignalkanoner + mistklocka
1901 __ Fyrskepp Nr 24 Reserv _________ reserv: en mistsignalkanon + mistklocka
1903 __ Fyrskepp Nr 25 Finngrunden ____ Ersattes 1927 med Nautofon
1909 __ Fyrskepp Nr 28 Reserv _________ Ersattes 1931 med Nautofon

Och sedan

När förbränningsmotorerna, till exempel från Bolinder-Munktell hade utvecklats till att bli driftsäkra kom anläggningarna drivna av ånga att ersättas av kompressordriven mistsirén eller den då utvecklade tyfonen.


Jfr mistsignal, mistsignalkanon, tyfon, Nautofon, Supertyfon, John Ericsson.