Nyheter

Svampangrepp på Östergarn gamla fyr

av Ann-Louise Gustavsson

Den aggressiva hussvampen har upptäckts i Östergarns gamla fyr. En minst sagt omfattande sanering måste därför till för att rädda denna Gotlands allra ädlaste fyrbyggnad. All inredning i hela fyren måste rivas ur och brännas upp på plats. Detta är mycket olyckligt som fyrens inre tillhör det finaste vi har av historiska fyrinteriörer. Det krävs till och med att man inifrån hettar upp kalkstenväggarna till 70 grader 20 cm in i putsen för att eliminera framtida påslag. Saneringspersonal kommer att behöva bära heltäckande skyddsklädsel från topp till tå med andningsmask.

Ett halvt kompani med historisk expertis är inkallade från Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen samt olika experter på svampsanering. Kostnaden för insatserna kommer bli stor. Den ekonomiska delen av problemet är dock löst uppger Östergarn-Gammelgarns hembygdsförenings ordförande Jan Åberg. Ingen utomstående kommer att ges tillfälle att besöka arbetsplatsen. Man är rigorös med att några svampsporer inte på något vis får spridas vidare. Hur den historiska interiören kommer att kunna återskapas är osäkert. En sak är dock klar, den patina och fantastiska stämning som fyren länge presenterat blir nog svår att uppnå igen. /M. Rietz

Foto: Magnus Rietz

Till nyhetssidan