Nyheter

Ett tungt besked

av Ann-Louise Gustavsson

Svenska Fyrsällskapets styrelse vill härmed tillkännage att dess grundare och mångårige ordförande Esbjörn Hillberg har avlidit.

Våra tankar går i första hand till hans hustru Ulla, barn och barnbarn.

Han kommer lämna ett stort tomrum efter sig!

Till nyhetssidan