Nyheter

Del 4 av Svenska fyrar: Långe Jan

av Ann-Louise Gustavsson

Ljuset från en fyr skulle visa rätt väg för sjöfarten, men vid dimma skulle även ljudet vara till hjälp Vid fyren Långe Jan fanns kanoner till hjälp, ett riskfyllt arbete för fyrpersonalen.

Lyssna här.

Till nyhetssidan