Fyrar

Mycket av den informationen du tidigare kunde finna under rubriken fyrar, finns numera i Leif Elsbys och Svenska Fyrsällskapets fyrlexikon. Kontakta oss gärna, om du saknar något, har frågor eller funderingar. Vi tar också gärna emot material om fyrar och de människor som levde och verkade vid dessa platser. Det kan till exempel vara bilder, ritningar, böcker, filmer, teknisk utrustning och annat som har anknytning till fyrar och sjömärken.

 

Torungen