Årsmöte 2022

Styrelsen har tidigare kallat till ordinarie årsmöte den 26 mars 2022. 

Samtliga underlag och kallelse till årsmötet har tidigare på stadgeenligt sätt gått ut till samtliga medlemmar (Blänket 2022:1). Medlemmar har haft möjlighet att gå igenom underlaget, ställa frågor och eventuellt inkomma med motioner mm.

Det enda underlag som inte tidigare skickats ut, då det på sedvanligt sätt föredras på mötet är Valberedningens förslag, Revisorernas berättelse samt förslag till Årsavgift för kommande verksamhetsår. 

Styrelsen Svenska Fyrsällskapet

 

 

Årsmöteshandlingar 2022

Årsmötesagenda

Årsberättelse för 2021 inkl ekonomisk redogörelse

Revision 2021

Valberedningen förslag

Förslag till årsavgift