Fyrfödelsedagar

 

Svenska Fyrsällskapet uppvaktar sedan 2002 fyrar på deras jämna födelsedagar

från det år de blir 100 år.

 

Följande fyrar har försetts med en minnesplakett: 

Fjuk 150 år – Hjortens Udde 150 år – Finngrundet fyrskepp 100 år – Pite-Rönnskär 100 år – Tistlarna 100 år –

Hanö 150 år – Naven 150 år – Fjärdgrund 100 år – Korsö 250 år – Bjuröklubb 150 år – Björn 150 år –

Brämön 150 år – Gotska Sandön 150 år – Högbonden 100 år – Holmögadd 250 år – Agö 150 år –

Stavik 150 år – Söökojan 150 år – Kullen 450 år – Lungö 150 år – Linköping 100 år –Djurö 100 år –

Sandhammaren 150 år – Häradskär 150 år – Bonden 100 år – Vanäs udde 150 år – Gälleudde 150 år –

Stångudden 150 år – Harnäsudde 150 år – Måseskär 150 år – Fällholmen 150 år – Ystad 150 år –

Fladen fyrskepp 100 år – Gäveskär 150 år – Understens nya 100 år – Djursten 250 år – Bokö 150 år –

Femörehuvud 150 år – Faludden 150 år – Väderöbod 150 år – Risnäsudde 150 år – Östergarn 200 år –

Pater Noster 150 år – Tylö 150 år – Svartklubben 200 år – Grönskär 250 år – Sandhamn 150 år –

Utklippan 150 år och Lakholmen 150 år