Välkommen till Svenska Fyrsällskapet

Hållö; Fotograf: Uffe Schloss

Svenska Fyrsällskapet, grundat 1996, är en allmännyttig ideell förening. Vi verkar för att öka kunskapen om och bevarandet av det kulturarv som svenska fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken utgör. Dessutom vill vi skydda den allmänna tillgången till de kulturellt mest värdefulla fyrarna och fyrplatserna.

Vi har idag över 4500 medlemmar. Utöver enskilda medlemmar är Sveriges lokala fyrföreningar, Sjöfartsverket, Statens Fastighetsverk, Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben, Statens Maritima Museer, Sjöfartsmuseet, flera båtklubbar, maritima organisationer, rederier m.fl. medlemmar i fyrsällskapet.

Läs mer om Svenska Fyrsällskapet »

 

 

Aktiviteter

Inom kort kommer vårens aktiviteter att läggas upp här. Så länge önskar vi alla medlemmar ett gott nytt år.

Internationella Fyrdagen 2021

Tärnö; Fotograf: Jonas Lindström

Den Internationella fyrdagen firades under helgen lördag 21 augusti - söndag 22 augusti, på ett 70-talet fyrplatser runt om i Sverige.

Läs mer här »

Välkommen som medlem

Vi välkomnar enskilda personer, organisationer, företag och myndigheter som medlemmar i Svenska Fyrsällskapet.

Bli medlem idag

 

Senaste nytt

Julklappsbekymmer?

av Ann-Louise Gustavsson

Varför inte ge bort ett gåvomedlemskap i Fyrsällskapet? Maila till medlem@fyr.org

Läs mer

Esbjörn Hillbergs minnesfond

av Ann-Louise Gustavsson

Svenska Fyrsällskapet har beslutat att inrätta en fond till minne av dess grundare Esbjörn Hillberg.…

Läs mer

Nytt nummer av Blänket

av Ann-Louise Gustavsson

Nu finns nr 4 av Blänket ute. Ur innehållet: Fyrskeppet Kjølnes Fyr Årets VIPP 2020 utdelad 2021  Vens…

Läs mer

Fler nyheter